تاریخ: ۱۴:۳۱ :: ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
عکس/ طبیعت برفی تخت سلیمان تکاب

این مطلبو از دست ندید!  بخشی از میدان هفت تیر به پیاده راه تبدیل می‌شود

این مطلبو از دست ندید!  هیچ عقل سلیمی به دنبال استقبال از تحریم نیست/ دانشگاه ‌های کارآفرین باید هرچه زودتر شکل گیرد