گروه: مجله
تاریخ: ۸:۵۱ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
عکس/ شبهای سرد زلزله زدگان

شب های سردِ مردم زلزله زده کرمانشاه که احتیاج مُبرم به چادر و وسایل گرامایشی دارند. این مطلبو از دست ندید!  عکس/ شمارش مالیات در حضور ناصرالدین شاه

شب های سردِ مردم زلزله زده کرمانشاه که احتیاج مُبرم به چادر و وسایل گرامایشی دارند.

این مطلبو از دست ندید!  عکس/ ربات پلیس هم آمد