گروه: مجله
تاریخ: ۸:۵۱ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
عکس/ شبهای سرد زلزله زدگان

شب های سردِ مردم زلزله زده کرمانشاه که احتیاج مُبرم به چادر و وسایل گرامایشی دارند.

شب های سردِ مردم زلزله زده کرمانشاه که احتیاج مُبرم به چادر و وسایل گرامایشی دارند.