تاریخ: ۱۰:۳۵ :: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
عکسی زیبا از طبیعت قلعه رودخان

این مطلبو از دست ندید!  مدیرعاملی که خود را درگیر جایگاه نکرد/ اسب و ارابه برای تألیف آشغال وسیله کار مدیر

این مطلبو از دست ندید!  دانشگاه کارآفرین در حوزه تعلیم و پژوهش باید هدفمند باشند