تاریخ: ۱۹:۰۶ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ایسنا، بهروز علیشیری در همایش مهارتی «اقتصاد دفاع، تحریم ها و دیپلماسی دفاع اقتصادی» که در پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات سیاست هایی برگزار گردید، عنوان کرد: جنس دیپلماسی اقتصادی از جنس قدرت نرم هست و به عبارت دیگر وسیلهی راضی کننده بوده که کانون آن […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ایسنا، بهروز علیشیری در همایش مهارتی «اقتصاد دفاع، تحریم ها و دیپلماسی دفاع اقتصادی» که در پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات سیاست هایی برگزار گردید، عنوان کرد: جنس دیپلماسی اقتصادی از جنس قدرت نرم هست و به عبارت دیگر وسیلهی راضی کننده بوده که کانون آن اقتصاد هست که از امکاناتی اقتصادی برای راضی کردن رقیب ضروری هست استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: خصوصیت دیگر در طراحی دیپلماسی اقتصادی این هست که دیپلماسی اقتصادی یک خصوصیت ایجابی و یک خصوصیت سلبی دارد. خصوصیت ایجابی دیپلماسی اقتصادی این هست که بتوانیم حداکثر بهره گیری را در تعاملات بین المللی ببریم.

مسئول میز اقتصادی پایداریی عنوان کرد: هنگامی از دیپلماسی اقتصادی سخن می زنیم دو رهیافت عام وجود دارد؛ یکی دیدگاه سنتی در مبحث دیپلماسی اقتصادی هست که در این برداشت سنتی کانون یا بازیگر کلیدی دولت و بازیگران رسمی دولت می باشند، ولی در برداشت تازه نقش ارگان های بین المللی بشدت قوی شده هست.

وی عنوان کرد: برای طراحی دیپلماسی اقتصادی ابتدا ضروری هست موضوعات پایه ای استراتژیک، بنیادی، سیاست هایی و حیاتی را حل کرده و ابعاد آن را روشن کنیم.

علیشیری در ادامه اضافه کرد: چالش های اقتصادی ایران قدرت رزمایش دیپلماسی ما را می گیرد. برای طراحی دیپلماسی اقتصادی خود ضروری هست در ابتدا چالش ها، تنگنا ها و تهدیدات اقتصادی عملکردی ایران را بشناسیم که من جمله با اقتصاد تک محصولی منسوب به نفت تکلیفش آشکار هست و قدرت رزمایش دیپلماسی اقتصادی ما را پایین می آورد.

این مطلبو از دست ندید!  ۲۹ اسفند منتشر شود// زبان ایگوانا الگوی ساخت بازوی رباتیک شد+ فیلم

مسئول میز اقتصادی پایداریی عنوان کرد: ضروری هست تمرکزمان را بر دو کانون ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک قرار دهیم و این دو مبحث ضروری هست در کانون دیپلماسی ما قرار گیرد.

برای طراحی و عملیاتی کردن دیپلماسی اقتصادی ضروری هست در ابتدا دیپلماسی انرژی دارا باشیم و ضروری هست نگاه به شرق را موردنظر قرار دهیم که مقام معظم رهبری هم به آن اشاره کرده اند.

علیشیری افزود: در دیپلماسی اقتصادی ضروری هست به ارگان های منطقه ای دقت کرده و علاوه بر این مبتکر تشکیل این ارگان ها باشیم و طراحی برای ارگان نوین همکاری اقتصادی منطقه ای با شرکای اقتصادی خود دارا باشیم.

وی اضافه کرد: کانون طراحی دیپلماسی اقتصادی ما همکاری در سطح جهانی هست و در سطوح منطقه ای ضروری هست از حجم نهادها و بازیگران منطقه ای استفاده کنیم.

انتهای پیام