تاریخ: ۲۱:۲۶ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
علوم آدمی اپلیکیشن اداره جهان معاصر هست/شاهد شکل گیری شیوه شناسی تفسیر هستیم

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ایرنا از ارتباطات عمومی جامعه المصطفی العالمیه، آیت الله علیرضا اعرافی روز پنجشنبه در آئین اختتامیه کنگره بین المللی قرآن و علوم آدمی در شهر قم اضافه کرد: برای نظام سازی، دولت سازی و تمدن سازی اسلامی نیازمند دگرگونی اپلیکیشن و معادلات تفکری و معرفتی حاکم بر […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ایرنا از ارتباطات عمومی جامعه المصطفی العالمیه، آیت الله علیرضا اعرافی روز پنجشنبه در آئین اختتامیه کنگره بین المللی قرآن و علوم آدمی در شهر قم اضافه کرد: برای نظام سازی، دولت سازی و تمدن سازی اسلامی نیازمند دگرگونی اپلیکیشن و معادلات تفکری و معرفتی حاکم بر گفتمان و پارادایم های تفکری معاصر هستیم و در این زمینه تفسیر ضروری هست به پیشرفت مرزها و قلمروهای خود بپردازد.

وی اهتمام کرد: برای نظام سازی دولت سازی و تمدن سازی اسلامی نیازمند دگرگونی اپلیکیشن و معادلات تفکری و معرفتی حاکم بر گفتمان و پارادایم های تفکری معاصر هستیم و در این زمینه تفسیر ضروری هست به پیشرفت مرزها و قلمروهای خود بپردازد، همان نوع که کلام و فقه ما هم نیازمند پیشرفت و بسط دامنه های خود می باشند.

وی با اشاره به این که در حوزه تفسیر شاهد شکل گیری شیوه شناسی تفسیر هستیم، گفت: ما بعنوان نهادهای حوزه در راستای شیوه شناسی تفسیر کم کاری کرده ایم.

وی اظهار داشت: شکل نزول و قاعده حاکم بر نزول قران کریم نیز خود الهام قسمت کشف مقررات بیشماری هست که احتیاج مند دقت به شیوه شناسی های صحیح است؛ اگر متدولوژی دقیق استنباط و استکشاف گردد حوادث تازه در حوزه تفسیر قران کریم رخ خواهد داد.
اعرافی ارائه مبحث نو و منظومه سازی را یکی از اصول ارزشمند تفسیر قرآن با نگاه علوم آدمی برشمرد و افزود: برش های صحیح و شبکه سازی از آیات متناظر نیازمند هنرمندی هست. که در حوزه علوم آدمی میتوان از این مبحث استفاده نمود.
وی اظهار داشت: وی با اظهار این که برای کشف دامنه دلالی قرآن کریم، نکات مکرری وجود دارد که در اصول ما حلاجی آنچنانی نشده هست، که ضروری هست در حوزه تفسیر قرار گرفته، مورد ها مهمتری را به دست ما بدهد.
رئیس حوزه های علمیه سراسر کشور گفت: هنگامی که گفتمان اسلامی و اسلام ناب و انقلاب اسلامی و احتیاج دنیای معاصر به قلمروهای تازه و ارائه مبتکرانه این معارف باشد حجت بر همه ما تمام هست که ضروری هست گام های جدی، تازه و بنیادی را برداریم.

دبیرکنگره بین المللی قرآن و علوم آدمی صبح امروز طی اظهاراتی با آیین با اظهار این که ۳۰ مرکز علمی و قرآنی در برپایی این کنگره بین المللی همکاری کردند، گفت: جهت دهی به علوم آدمی طبق آموزه های قرآن که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در فرمایشات مکرر ایشان بوده از ارزشمند ترین اغراض برپایی این کنگره بین المللی هست.

۷۴۰۱/ ۶۱۳۳/ خبرنگار- بهمن اطمینان ** انتشار- جعفرمسلمی