گروه: اخبار
تاریخ: ۱۵:۱۲ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
عضویت ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس در هیات علمی دانشگاه ها

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمد روشن، عنوان کرد: حدود ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه ها، موسسات تعلیمی و پژوهشی کشور بوده و مبتنی بر مهارت های خود در کمیسیون های متفاوت نیز فعال می باشند. وی بیان داشت: […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمد روشن، عنوان کرد: حدود ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه ها، موسسات تعلیمی و پژوهشی کشور بوده و مبتنی بر مهارت های خود در کمیسیون های متفاوت نیز فعال می باشند.

وی بیان داشت: وزارت علوم ضروری هست کوشش کند تا از این حجم به صورت بهینه، مستمر و هدفمند بکارگیری کند.

معاون حقوقی و کارها مجلس وزارت علوم، اضافه کرد: با دقت به ضرورت همکاری بین قوا با رعایت حدود و ثغور آنان، به نظر می رسد تشکیل نشست ها هم اندیشی و حدس راهکاری شایسته به منظور همکاری و هم افزایی موجب خواهد گردید که همه این عمل ها به صورت ید واحده بتواند در اعتلای نظام جمهوری اسلامی ایران ایران اکثر از پیش توفیق یابد.

وی اهتمام کرد: از آنجایی که در قوه مجریه، اعتقاد راسخ بر این هست که ضروری هست مقررات اجرا گردد و حتی اگر بر آنان نقدی هست از راهکارهای قانونی برای اصلاح آنان عمل گردد، ناچار تا وقتی که این مقررات جاری می باشند ضروری هست از سوی نهادها و دستگاه های مربوط اجرا شوند.

وی بیان داشت: وزارت علوم ضروری هست کوشش کند تا از این حجم به صورت بهینه، مستمر و هدفمند بکارگیری کند.

معاون حقوقی و کارها مجلس وزارت علوم، اضافه کرد: با دقت به ضرورت همکاری بین قوا با رعایت حدود و ثغور آنان، به نظر می رسد تشکیل نشست ها هم اندیشی و حدس راهکاری شایسته به منظور همکاری و هم افزایی موجب خواهد گردید که همه این عمل ها به صورت ید واحده بتواند در اعتلای نظام جمهوری اسلامی ایران ایران اکثر از پیش توفیق یابد.