تاریخ: ۱۷:۰۱ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
طرح واکسیناسیون تب برفکی گوسفند و بز از طریق دامپزشکی قزوین در حال اجرا است

وی با اشاره به ارزش واکسیناسیون در دام، از دامداران خواست که نهایت مشارکت را با تیم های واکسیناسیون اعزامی اداره دامپزشکی برای پوشش واکسیناسیون دارا باشند.غیاث یزدی در ادامه از فعالیت قرنطینه سیار دامپزشکی قزوین بصورت مشترک با راهداری و نیروی انتظامی اطلاع داد و گفت:اگر ماشین های بدون گواهی حمل بهداشتی اقدام به […]

وی با اشاره به ارزش واکسیناسیون در دام، از دامداران خواست که نهایت مشارکت را با تیم های واکسیناسیون اعزامی اداره دامپزشکی برای پوشش واکسیناسیون دارا باشند.
غیاث یزدی در ادامه از فعالیت قرنطینه سیار دامپزشکی قزوین بصورت مشترک با راهداری و نیروی انتظامی اطلاع داد و گفت:اگر ماشین های بدون گواهی حمل بهداشتی اقدام به جابجایی دام یا محصولاتی خام دامی کنند طبق مقررات دامپزشکی با متخلفان برخورد خواهد گردید.
وی با اظهار اینکه این طرح دربردارنده تمام محصولاتی خام دامی هست،ادامه داد: حمل غیر قانونی دام و طیور زنده توان دارد باعث جابه جایی بسیاری از بیماری های مسری در بین دام ها گردد و در دستاورد خسارت های بسیاری به دامداران و تبع آن به صنعت دامپروری کشور وارد خواهد کرد.
استان قزوین دارای ۱۴۹ دامپزشک، ۱۹کارشناس وشش کارشناس ارشد و ۱۰۳ کاردان دامپزشکی هست.
۷۳۸۸*۳۰۱۳
خبرنگار: پریسا نوروزی**انتشار دهنده: رضا اولادی