تاریخ: ۱۲:۳۰ :: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
طبیعت ژئوپارک دومولی در اردبیل

خبرگزاری تسنیم: دومولی روستایی در دهستان انگوت غربی، بخش انگوت، شهرستان گرمی، در ۱۷۰کیلومتری شمال اردبیل واقع شده‌است که ۱۸۷ نفر جمعیت دارد.این روستا جزء انگشت شمار روستاهاییست که بافت سنتی و باستانی خود را حذف کرده و می توان گفت هنوز مدرنیته بر سنت غالب نشده هست. این مطلبو از دست ندید!  عکس‌های دیدنی […]

خبرگزاری تسنیم: دومولی روستایی در دهستان انگوت غربی، بخش انگوت، شهرستان گرمی، در ۱۷۰کیلومتری شمال اردبیل واقع شده‌است که ۱۸۷ نفر جمعیت دارد.این روستا جزء انگشت شمار روستاهاییست که بافت سنتی و باستانی خود را حذف کرده و می توان گفت هنوز مدرنیته بر سنت غالب نشده هست.

طبیعت ژئوپارک دومولی در اردبیل

طبیعت ژئوپارک دومولی در اردبیل

طبیعت ژئوپارک دومولی در اردبیل

طبیعت ژئوپارک دومولی در اردبیل

طبیعت ژئوپارک دومولی در اردبیل

طبیعت ژئوپارک دومولی در اردبیل

طبیعت ژئوپارک دومولی در اردبیل

طبیعت ژئوپارک دومولی در اردبیل

طبیعت ژئوپارک دومولی در اردبیل

طبیعت ژئوپارک دومولی در اردبیل

طبیعت ژئوپارک دومولی در اردبیل

طبیعت ژئوپارک دومولی در اردبیل

طبیعت ژئوپارک دومولی در اردبیل

طبیعت ژئوپارک دومولی در اردبیل

طبیعت ژئوپارک دومولی در اردبیل

طبیعت ژئوپارک دومولی در اردبیل

طبیعت ژئوپارک دومولی در اردبیل

طبیعت ژئوپارک دومولی در اردبیل

طبیعت ژئوپارک دومولی در اردبیل

این مطلبو از دست ندید!  گشت های سیار در طبیعت خراسان رضوی راه اندازی شد