تاریخ: ۱۴:۳۹ :: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
طبیعت پاییزی در خراسان شمالی

طبیعت پاییزی در خراسان شمالی این مطلبو از دست ندید!  فیلم/ حرکت جالب مردمی به نام"نذر طبیعت"

طبیعت پاییزی در خراسان شمالی

طبیعت پاییزی در خراسان شمالی

طبیعت پاییزی در خراسان شمالی

طبیعت پاییزی در خراسان شمالی

طبیعت پاییزی در خراسان شمالی

طبیعت پاییزی در خراسان شمالی

طبیعت پاییزی در خراسان شمالی

طبیعت پاییزی در خراسان شمالی

طبیعت پاییزی در خراسان شمالی

طبیعت پاییزی در خراسان شمالی

طبیعت پاییزی در خراسان شمالی

طبیعت پاییزی در خراسان شمالی

طبیعت پاییزی در خراسان شمالی

طبیعت پاییزی در خراسان شمالی

طبیعت پاییزی در خراسان شمالی

طبیعت پاییزی در خراسان شمالی

این مطلبو از دست ندید!  افزایش ۱۹۹ درصدی بارش در سال ۹۷/ مسئولین دیگر کم بودن بارش را دستاویز نکنند