تاریخ: ۱۱:۱۵ :: ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
طبیعت پاییزی استان البرز

این مطلبو از دست ندید!  سرعت دوچندان معالجه مریض ها با استفاده از "غمز و دلک ایرانی"/ نوازش بدن مریض با ۸۰۰۰ حرکت دست

این مطلبو از دست ندید!  فقر بزرگترین چالش زیست محیطی به شمار می آید