تاریخ: ۸:۳۵ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
ضرورت پرداختن به مسئله های ی کم وزن اقتصادی زندگانی اسلامی

در این تحقیق، با ارزیابی جایگاه آدم در نظام اسلامی و اقتصاد اسلامی، اظهار خواهد گردید که تعلیم اقتصادی اشخاص در جامعه مطابق با الگوها و اصول حاکم بر اقتصاد از دیدگاه اسلام، یکی از ضروریات ترویج کم وزن زندگانی و توسیع تمدن اسلامی هست. به عبارت دیگر، تصریح وجه پرداختن به اصول اقتصادی حاکم […]

در این تحقیق، با ارزیابی جایگاه آدم در نظام اسلامی و اقتصاد اسلامی، اظهار خواهد گردید که تعلیم اقتصادی اشخاص در جامعه مطابق با الگوها و اصول حاکم بر اقتصاد از دیدگاه اسلام، یکی از ضروریات ترویج کم وزن زندگانی و توسیع تمدن اسلامی هست. به عبارت دیگر، تصریح وجه پرداختن به اصول اقتصادی حاکم بر زندگانی اسلامی یکی از لوازم اجرایی‌سازی کم وزن زندگانی اسلامی مطابق با اظهار رهبری هست که بدون دقت به این شئون، تحقق تمام زندگانی و تمدن اسلامی میسر نخواهد بود.
 
1. جایگاه آدم در اندیشه‌ی اسلامی
 
  1.  جایگاه آدم در اندیشه‌ی اسلامی   در اندیشه‌ی اسلامی، آدم برخورداری جایگاهی بنیادی و متعالی هست.
 
1-1. مدنی بالطبع بودن انسان
 
این ارزش به حدی هست که هدف همه انبیا تعالی و تربیت آدم و جامعه‌ی آدمی بوده که ساخته‌شده‌ی این اشخاص هست.   1-1. فطرت و عقل آدمی به عنوان وسیله دیگر و به عنوان رسول باطنی، جهت هدایت و تکامل آدم، آفریده شده هست.
 
1-2. تأثیر ارزش‌ها و بینش‌ها در رفتارسازی انسان
 
  1-2.
 
1-3. همه‌جانبه بودن رشد از دیدگاه اسلام و مؤثری تعلیم ارزش‌های اقتصادی در جامعه و فرد
 
..   1-3.
 
 همه‌جانبه بودن رشد از دیدگاه اسلام و مؤثری تعلیم ارزش‌های اقتصادی در جامعه و فرد   اسلام مکتبی انسان‌ساز هست. بنابراین همه ابعاد آدم را جهت رشد و تعالی مد نظر قرار می‌دهد و با ارائه‌ی دستوراتی تمام و همه‌جانبه، اهتمام در رشد همه پتانسیل‌ها و ابزارها آدمی دارد؛ ابعاد آدمی که هم در زندگانی دنیایی فرد ارزشمند هست و هم در زندگانی اخروی او و هر دو نهایت دنیوی و اخروی از این دیدگاه ارزش دارد… اقتصاد و معیشت به عنوان یکی از این شئون بنیادی آدم، جایگاهی ارزشمند در نیل او به نهایت دارد؛ تا محلی که در حدیث داریم «اکمال کل الکمال.
 
1-4. جایگاه آدم در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی
 
  اسلام به عنوان یک کل مسنجم، با اصلاح نفسانیات و تمایلات دون آدمی و طبق فطرت آدمی، اهتمام در تربیت و تعالی آدم در راه خوشبختی دنیوی و اخروی دارد. کارها مربوط با معیشت و نیازمندی‌های اولیه‌ی آدم و.
 
بنابراین ضروری هست که مؤلفه‌ها و رهنمودهایی که اسلام جهت رشد اقتصادی آدم مد نظر قرار داده هست استخراج گردد تا بتوان این راه را با دقت به ساختار اقتصادی اسلام برای وی هموار کرد.   1-4.
 
 جایگاه آدم در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی   ارزش آدم در جامعه منحصرا محدود به نهایت کسی او نیست.
 

 
2. ضرورت طراحی الگوی اسلامی بر رفتارسازی انسان
 
بنابراین دولت اسلامی، جهت ثمربخشی سیاست‌های خود، ضروری هست درکنار شناخت آدم اقتصادی، که برای او برنامه‌ریزی می‌کند، به تعلیم و تربیت آدم طبق موازین و اغراض شریعت، اقدام کند.
 
  از این رو، کشف دلائل ارزشمند در شکل‌دهی مشی آدم از دیدگاه اسلامی و جهت‌دهی برنامه‌ی زندگانی اشخاص در جامعه طبق اغراض و اغراض نظام اسلامی، یکی از مراحل تدوین اقتصاد اسلامی می باشد. از سوی دیگر، تقدیر معیشت به عنوان یکی از مفاهیم بنیادی مد نظر اسلام (همان طور که در حدیث فوق‌الذکر نیز اشاره شد)، که هم در تعالیم اسلامی از آن زیاد ذکر شده هست و هم در متون قدما زیاد از آن صحبت رفته هست، در مقام تربیت آدمی و شکل‌دهی زندگانی کسی و اجتماعی آدم جایگاه بسزایی دارد.
 
ارزش کم وزن اقتصادی زندگانی اسلامی، تقدیر معیشت و برنامه‌ریزی اسلامی جهت معاش آدمی به حدی هست که تقدیر معیشت یکی از شرایط نیل به نهایت آدمی در احادیث معروف هست و در سیاست‌گذاری‌های کلان و هدایت آن‌ها نیز اثر بسیاری خواهد داشت. آ   2.
 
 ضرورت طراحی الگوی اسلامی بر رفتارسازی آدم   دقت به تغییرات تند اجتماعی و اقتصادی جهانی امروز و اقتضائات و الزامات اجتماعی و اقتصادی حاکم بر زندگانی بشر امروزی و نقش آن در نظام اسلامی، جایگاه آدم را در جهت رشد و تکامل جامعه نشان می‌دهد.
  با عنایت به همین مطلب بوده و هست که حالا کم وزن زندگانی، فرهنگ‌سازی اقتصادی و کارهای فرهنگی و تربیتی در حوزه‌ی اقداماتی اقتصادی مورد دقت قرار گرفته ‏است.
 
در اظهار دلیل انجام چنین فعالیت‌هایی، اظهار شده هست که «کاهش فاصله بین الگوهای هنجاری اقتصادی اشخاص جامعه با آدم اقتصادی تصویرشده از طریق عالمان اقتصادی» از سمتی دلیل رشد و توسعه‌ی اقتصادی خواهد گردید و از سمتی مسئولان اقتصادی جامعه، سیاست‌گذارانی می باشند که اولاً طبق علم منطبق با واقعیت جامعه تصمیم‌گیری می‌کنند و ثانیاً از قدرت پیش‌بینی زیادتری در اعمال سیاست‌های اقتصادی خود برخوردارند.
 
تصریح نوع نگاه اسلام به مسئله‌ی تقدیر معیشت و کم وزن زندگی
 
مطلب دیگر آن هست که آدم اقتصادی جایگاه بنیادی در ساخت نظام اقتصادی اسلامی و نظام‌سازی‌های مربوط با آن دارد…
 
  بنابراین در صورت نبود الگویی منسجم از آدم اقتصادی از دیدگاه اسلام در تقدیر معیشت، کم وزن زندگانی و تربیت اقتصادی و رفتارسازی مطلوب آحاد جامعه در این زمینه، نه تنها آن میزان از اقداماتی اقتصادی که در نگاه مذهبی ضروری یا ممدوح هست به صورت نظام‌مند شکل نخواهد گرفت، لکن لوازم تربیتی شهروند مطلوب بودن از نظر اقتصادی نیز فراهم نمی‌شود و در نتیجه، نظام اقتصادی و نهادهای ذیربط به نوعی متناسب و مطلوب اقدام نخواهند کرد.   تصریح نوع نگاه اسلام به مسئله‌ی تقدیر معیشت و کم وزن زندگانی   مطالعه‌ی احادیث و استدلالات آیات قرآن بر این دلالت دارد که نوع نگاه اسلام به معیشت و زندگانی آدم این آموزه را نشان می‌دهد که نگاه اسلام به اقتصاد اساساً متمایز از نگاه موجود هست. در دیدگاه اسلامی، اساساً نوع نگاه به آدم متمایز هست و این امر دلیل شده هست تا آدم اقتصادی نیز از آدم اقتصادی غرب زیاد متمایز باشد. دیدگاه اسلامی تشریح دیگری از آدم دارد و این امر باعث می‌شود که مسائل غیرمادی مانند صله‌ی رحم و نخوابیدن در بین‌الطلوعین و…
 
جایگاه تقدیر معیشت در رفتارسازی انسان
  
  در سمت دیگر، مطابق با اظهار اسلامی که فطرت ام‌المعارف هست، شاکله و بنای همه چیز طبق فطرت هست و یکی از ریشه‌های این توجهات، دقت به فطرت آدمی هست و اساس خلقت نیز بر همین بنیه استوار شده هست. بنابراین اقتصاد اسلامی نیز وقتی از انحرافات و آسیب‌ها مصون می باشد که به فطرت آدمی دقت برخوردار باشد. به عبارت دیگر، از آنجا که اساس اسلام بر فطرت بنا شده هست، معیشت آدم وقتی بسامان و در جهت نهایت می باشد که از فطریات در زندگانی آدمی تبعیت گردد.   جایگاه تقدیر معیشت در رفتارسازی آدم    معیشت یکی از اصلی‌ترین آموزه‌های دین مبین اسلام هست که با تأسف در ادبیات اقتصاد اسلامی، دقت چندانی به آن نمی‌شود.
 

این مطلبو از دست ندید!  نمایی از طبیعت هزار رنگ در روستای دوزین + عکس ها

 
..

پی‌نوشت:

[۱]

مرتضی غضنفرنژاد

پایگاه برهان

انتهای متن/