تاریخ: ۱۴:۰۸ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
صدور ۶۰ میلیارد دلار حکم بر علیه ایالات متحده در دادگاه های ایران

محمد جواد ظریف وزیر کارها خارجه درکنار تسلیت جان باختن شماری از هموطنانمان در زلزله غرب کشور عنوان کرد: دو دسته عمل در حوزه حقوقی وجود دارد؛ اول کارهایی که به دنبال توافق الجزایر در دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده مطرح گردید و دوم دعاوی که در دادگاه های آمریکایی مورد ارزیابی قرار گرفته […]

محمد جواد ظریف وزیر کارها خارجه درکنار تسلیت جان باختن شماری از هموطنانمان در زلزله غرب کشور عنوان کرد: دو دسته عمل در حوزه حقوقی وجود دارد؛ اول کارهایی که به دنبال توافق الجزایر در دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده مطرح گردید و دوم دعاوی که در دادگاه های آمریکایی مورد ارزیابی قرار گرفته هست.

وی دنبال کرد: وظیفه سراغ گرفتن دعاوی ایران و ایالات متحده برپایه توافق الجزایر بر عهده دفتر حقوقی رئیس جمهوری هست و وزارت کارها خارجه در این خصوص منحصرا مساعدت کار دفتر حقوقی هست و وظیفه مستقیمی بر عهده ندارد.

ظریف عنوان کرد: عموم دعاوی برپایه توافق الجزایر حل و فصل شده هست و آخرین دعاوی منتج به پرداخت یک میلیارد دلار گردید.

وی در مورد دعاوی که در دادگاه های آمریکایی مطرح می شود، بیان داشت: دادگاه های آمریکایی به باعث قانونی که در دهه ۷۰ در ایالات متحده به تصویب رسید، مجوز دارد برای اقامه دعوی در مورد ادعاهای شهروندان آمریکایی بر علیه کشورهایی که در لیست حامیان تروریست در ایالات متحده واقع هست، عمل نمایند که در یک فقره این دعاوی، اموال جمهوری اسلامی ایران در ایالات متحده بلوکه گردید.

ظریف بیان داشت: با اهمیت ترین رأی دادگاه های ایالات متحده بر علیه ایران، رأی پایانی دیوان عالی ایالات متحده بود که به باعث آن، قدری از اموال جمهوری اسلامی ایران که در دولت نهم در بانک های آمریکایی سرمایه گذاری شده بود، بلوکه گردید.

وی عنوان کرد: همچنین، در جمهوری اسلامی ایران قانونی تصویب گردید که به باعث آن شهروندان ایرانی هم توان دارند بر علیه ایالات متحده شکایت کنند. به باعث این قانون، ۶۰ میلیارد دلار در ایران بر علیه ایالات متحده حکم صادر شده هست.

ظریف با اشاره به مشارکت های وزارت کارها خارجه با دفتر حقوقی رئیس جمهوری برای حل و فصل این دعاوی ها عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران با ابتکار مجلس، امکان اقامه دعوی بر علیه ایالات متحده را پیدا کرد که منتج به صادر کردن ۶۰ میلیارد دلار حکم شده هست که فعلاً امکان حاصل شدن آن وجود ندارد.

ظریف اضافه کرد: دعاوی ایران در مورد احکام موخر دادگاه های آمریکایی به دیوان دنیای لاهه ارسال شده هست و در فاز رسیدگی به صلاحیت واقع هست.