تاریخ: ۱۶:۴۲ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
صدور ۱۰۵ کارت شناسایی برای هنرمندان صنعت ها دستی چرام

گرامیی با اشاره به اینکه اقدمات و فعالیت های خوبی در دولت تدبیر و امید برای پشتیبانی از هنرمندان صنعت ها دستی در شهرستان چرام انجام گرفته هست، بیان کرد: کوشش کردیم تا با صادر کردن مجوز کارگاه های تولیدی برای هنرمندان صنعت ها دستی، اشتغال زایی مطلوبی برخوردار باشیم. سرپرست میراث فرهنگی چرام اهتمام کرد: صدور یک […]

گرامیی با اشاره به اینکه اقدمات و فعالیت های خوبی در دولت تدبیر و امید برای پشتیبانی از هنرمندان صنعت ها دستی در شهرستان چرام انجام گرفته هست، بیان کرد: کوشش کردیم تا با صادر کردن مجوز کارگاه های تولیدی برای هنرمندان صنعت ها دستی، اشتغال زایی مطلوبی برخوردار باشیم.

سرپرست میراث فرهنگی چرام اهتمام کرد: صدور یک مورد جواز ایجاد کارگاه  تولیدی در شهر چرام نیز پژوهشگر شده هست.

عزیری صادر کردن پروانه فعالیت شرکت تعاونی، تولیدی و تعلیمی در شهر چرام، بازدید از کارگاه های صنعت ها دستی، نظارت بر تولید صنعت ها دستی و صادر کردن پروانه  تولید برای هنرمندان صنعت ها دستی را  از دیگر اموری میراث فرهنگی چرام بیان کرد.