گروه: مسافرت
تاریخ: ۹:۱۴ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
شکایت مسافران از دیرکرد در پرواز تهران-ارومیه

کانال تلگرام فارس: عکس شکایت مسافران سرگردان در فرودگاه مهرآباد با اکثر از سه ساعت دیرکرد در پرواز تهران-ارومیه.  

کانال تلگرام فارس: عکس شکایت مسافران سرگردان در فرودگاه مهرآباد با اکثر از سه ساعت دیرکرد در پرواز تهران-ارومیه. شکایت مسافران از دیرکرد در پرواز تهران-ارومیه