تاریخ: ۴:۴۱ :: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
شناسایی عاملان مریضی زا در محصلین/امکان پیشگیری از مریضی ها از دوره جنینی

دکتر رؤیا کلیشادی، استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مجری طرح در گفت وگو با خبرنگار ایسنا زمینه تحقیقاتی خود را در حوزه پیشگیری از مریضی های بزرگسالی از سنین کودکی ذکر نمود و دنبال کرد: با اهمیت ترین پژوهش ها ما تحقیقات کشوری هست که در سطح محصلین انجام دادیم. کلیشادی با بیان اینکه […]

دکتر رؤیا کلیشادی، استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مجری طرح در گفت وگو با خبرنگار ایسنا زمینه تحقیقاتی خود را در حوزه پیشگیری از مریضی های بزرگسالی از سنین کودکی ذکر نمود و دنبال کرد: با اهمیت ترین پژوهش ها ما تحقیقات کشوری هست که در سطح محصلین انجام دادیم.

کلیشادی با بیان اینکه این پژوهش ها در راستای رفتارهای مخاطره آمیز و عاملان خطرزای مریضی ها در محصلین بوده هست، دنبال کرد: در این پژوهش ها عاملان خطرزای مریضی ها را شناسایی کردیم، به همین علت موجب گردید تا نتیجه های این تحقیقات کاربردی شود؛ چراکه از طریق یافته های این تحقیق میتوان روش های صحیح زندگی را به محصلین تعلیم داد.

رییس پژوهشکده پیشگیری اولیه از مریضی های غیر مسری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به محورهای این تحقیقات، گفت: تغذیه ناسالم، نداشتن فعالیت های فیزیکی، گرایش به دخانیات، قرار گرفتن در فراروی دود دخانیات، استرس ها و شرایط روحی و روانی محصلین در این پژوهش ها مورد ارزیابی جای گرفت.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: با یافتن عاملان مسبب زندگی ناسالم و علاوه بر این دخالت های انجام شده توانستیم قدری شیوه زندگی بهتری را برای محصلین عرضه دهیم تا پیشگیری از مریضی ها زودتر صورت پذیرد.

کلیشادی با اشاره به تحقیق های صورت گرفته در پژوهشکده پیشگیری اولیه از مریضی های غیر مسری، گفت: در حال حاضر عمده بار مریضی ها به سمت مریضی های غیر مسری هست که درمانی ندارند و شیوه درمانی آنان زیادتر “نگهدارنده” کلیشادی با اشاره به تحقیق های صورت گرفته در پژوهشکده پیشگیری اولیه از مریضی های غیر مسری، گفت: در حال حاضر عمده بار مریضی ها به سمت مریضی های غیر مسری هست که درمانی ندارند و شیوه درمانی آنان زیادتر “نگهدارنده” هست؛ به این معنی فردی که مبتلا به مریضی هایی چون پرفشاری خون، دیابت و یا مریضی های قلبی هست، روش های درمانی زیادتر نگهدارنده هست و بازگشت ناپذیر هست.

کلیشادی گفت: بر این اساس خوب تر هست از این نوع مریضی ها پیشگیری شود، چون راهکارهای درمانی حتمی برای آنان وجود ندارد. به همین علت پیشگیری اولیه حتی از زمان جنینی و شیرخوارگی توان دارد از بروز مریضی ها در سنین بزرگسالی جلوگیری کند.

وی با تاکید بر اینکه پیشگیری توان دارد از زمان جنینی شروع شود، توضیح داد: شرایط محیطی مناسب، تغذیه مناسب مادر، میزان وزن گیری مناسب مادر من جمله عاملان حیاتی بروز مریضی ها در بزرگسالی هست.

انتهای پیام