تاریخ: ۱۴:۱۹ :: ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
شرکت کنندگان مسابقه عکاسی نشنال جئوگرافیک

خبرگزاری مهر: در این گزارش نگاهی داریم به بعضی از تصویر های شرکت کننده در بخش عکاسی طبیعت مجله نشنال جئوگرافیک. این مطلبو از دست ندید!  قارچ های سمی قابل شناسایی نیستند/کارهای پیشگیرانه بر علیه قارچ سمی

خبرگزاری مهر: در این گزارش نگاهی داریم به بعضی از تصویر های شرکت کننده در بخش عکاسی طبیعت مجله نشنال جئوگرافیک.

شرکت کنندگان مسابقه عکاسی نشنال جئوگرافیک

شرکت کنندگان مسابقه عکاسی نشنال جئوگرافیک

شرکت کنندگان مسابقه عکاسی نشنال جئوگرافیک

شرکت کنندگان مسابقه عکاسی نشنال جئوگرافیک

شرکت کنندگان مسابقه عکاسی نشنال جئوگرافیک

شرکت کنندگان مسابقه عکاسی نشنال جئوگرافیک

شرکت کنندگان مسابقه عکاسی نشنال جئوگرافیک

شرکت کنندگان مسابقه عکاسی نشنال جئوگرافیک

شرکت کنندگان مسابقه عکاسی نشنال جئوگرافیک

شرکت کنندگان مسابقه عکاسی نشنال جئوگرافیک

این مطلبو از دست ندید!  آذربایجان غربی| طبیعت سحر انگیز منطقه مرزی سیلوانای ارومیه به روایت عکس