تاریخ: ۱۴:۱۹ :: ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
شرکت کنندگان مسابقه عکاسی نشنال جئوگرافیک

خبرگزاری مهر: در این گزارش نگاهی داریم به بعضی از تصویر های شرکت کننده در بخش عکاسی طبیعت مجله نشنال جئوگرافیک. این مطلبو از دست ندید!  تصویرهایی از فصل پاییز در سراسر جهان

خبرگزاری مهر: در این گزارش نگاهی داریم به بعضی از تصویر های شرکت کننده در بخش عکاسی طبیعت مجله نشنال جئوگرافیک.

شرکت کنندگان مسابقه عکاسی نشنال جئوگرافیک

شرکت کنندگان مسابقه عکاسی نشنال جئوگرافیک

شرکت کنندگان مسابقه عکاسی نشنال جئوگرافیک

شرکت کنندگان مسابقه عکاسی نشنال جئوگرافیک

شرکت کنندگان مسابقه عکاسی نشنال جئوگرافیک

شرکت کنندگان مسابقه عکاسی نشنال جئوگرافیک

شرکت کنندگان مسابقه عکاسی نشنال جئوگرافیک

شرکت کنندگان مسابقه عکاسی نشنال جئوگرافیک

شرکت کنندگان مسابقه عکاسی نشنال جئوگرافیک

شرکت کنندگان مسابقه عکاسی نشنال جئوگرافیک

این مطلبو از دست ندید!  همسایگی مذهب و طبیعت در سرزمینی با نماد تندرستی سیب و عسل/حسینیه هایی با محوریت چنار + عکس ها