گروه: مجله
تاریخ: ۱۹:۴۱ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
سیاست های عربستان در منطقه دستاورد تصویر داده/استعفای حریری تمام لبنان را بر علیه عربستان متحد کرد

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از گروه بین الملل خبرگزاری فارس، «جفری فلتمن» معاون دبیرکل ارگان ملت های گفت یکپارچگی سنّی ها و شیعیان در لبنان یک معجزه هست که به سود عربستان سعودی نخواهد بود. فلتمن طی سخنرانی یک ساعته در شورای ارتباطات خارجی ایالات متحده با اظهار اینکه بعضی راهبرد خارجی […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از گروه بین الملل خبرگزاری فارس، «جفری فلتمن» معاون دبیرکل ارگان ملت های گفت یکپارچگی سنّی ها و شیعیان در لبنان یک معجزه هست که به سود عربستان سعودی نخواهد بود.

فلتمن طی سخنرانی یک ساعته در شورای ارتباطات خارجی ایالات متحده با اظهار اینکه بعضی راهبرد خارجی که عربستان درپیش گرفته، دستاورد نادرست داده هست، گفت: «به یمن ببینید. »

»

» فلتمن پس از ان به دیگر آشفتگیی که عربستان در منطقه ایجاد کرده اشاره کرد و گفت: «به قطر ببینید. [»

 معاون دبیرکل ارگان ملت های پس از ان با اشاره به تغییرات موخر لبنان دنبال کرد: «نمی دانم واقعا چه اتفاقی برای “سعد الحریری” [نخست وزیر لبنان] افتاد، ولی “ثامر السهبان” »  معاون دبیرکل ارگان ملت های پس از ان با اشاره به تغییرات موخر لبنان دنبال کرد: «نمی دانم واقعا چه اتفاقی برای “سعد الحریری” [نخست وزیر لبنان] افتاد، ولی “ثامر السهبان” وزیر مشاور عربستان علنا گفت لبنان بر علیه عربستان اعلان نبرد کرده هست. این به سود عربستان نیست.»

» فلتمن با خورده گیری از راهبرد عجولانه عربستان سعودی اضافه کرد: «گمان نمی کنم آنان احتیاج دیده باشند که از ایالات متحده اذن دریافت کنند تا اقدامی بر علیه لبنان انجام دهند.»