تاریخ: ۱۴:۱۴ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
سوریه رسما به توافقنامه آب و هوایی پاریس پیوست

سوریه هفته سابق اظهار کرده بود این توافقنامه را امضا خواهد کرد. سخنگوی ارگان ملت های خطاب به خبرنگاران در نیویورک اظهار کرد که دوشنبه سابق با ملحق شدن دمشق به توافقنامه آب و هوایی پاریس موافقت گردید. توافقنامه آب و هوایی پاریس در سیزدهم دسامبر وارد فاز اعمالی می شود. انتهای پیام این مطلبو […]

سوریه هفته سابق اظهار کرده بود این توافقنامه را امضا خواهد کرد.

سخنگوی ارگان ملت های خطاب به خبرنگاران در نیویورک اظهار کرد که دوشنبه سابق با ملحق شدن دمشق به توافقنامه آب و هوایی پاریس موافقت گردید.

توافقنامه آب و هوایی پاریس در سیزدهم دسامبر وارد فاز اعمالی می شود.

انتهای پیام

این مطلبو از دست ندید!  اهدا اعضا «مهراب بیگی» جوان ورامینی به چند مریض جان دو مرتبه داد