تاریخ: ۱۳:۵۱ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
سایپا؛ نه منحصرا یک شرکت

نمونه های زیاد بارز درونی و خارجی از این اموری موجود هست به عنوان نمونه: یاری رسانی شرکت معتبر اروپایی و «سایپا» در اتفاقات طبیعی سابق کشورمان.     سوابق نشان داده که گروه خودروسازی سایپا در لحظه های سخت به طور مستمر در کنار مردم لطمه دیده بوده هست. از این جهت توان داریم […]

نمونه های زیاد بارز درونی و خارجی از این اموری موجود هست به عنوان نمونه: یاری رسانی شرکت معتبر اروپایی و «سایپا» در اتفاقات طبیعی سابق کشورمان.

 

  سوابق نشان داده که گروه خودروسازی سایپا در لحظه های سخت به طور مستمر در کنار مردم لطمه دیده بوده هست. از این جهت توان داریم بگوییم که سایپا نه منحصرا یک شرکت، لکن یک عضو موثر در جامعه بوده هست. این شرکت پس از اکتساب خبر واقع شدن زلزله کرمانشاه با تشکیل فوری «ستاد عالی کمیته وظایفی اجتماعی» در کنار اطلاع رسانی ضروری از اموری انجام شده، برنامه ریزی جامعی برای یاری رسانی و امداد به این مردم شروع کرد، این اموری در دو سطح تشریح گردید یکی اموری خود جوش کارکنان گروه سایپا و دیگری تصمیم گیری ها ادارهی و بسیج ابزارها برای مساعدت زیادتر و به دست کم رساندن لطمه های به وجود آمده که بخشی از این اموری به توصیف زیر هست:

این مطلبو از دست ندید!  تصویرهایی از طبیعت دیدنی در روستای عربچه

• فرمان اعزام همه نمایندگی های گروه خودروسازی سایپا در استان کرمانشاه و سایر استان های همجوار به مناطق لطمه دیده

• امداد ۲۴ ساعته به خودروهای لطمه دیده

• مستقر کردن لطمه دیدگان متاثر از این سانحه در محیط نمایندگی های خدمات پس از فروش سایپا

• عرضه خدمات امدادی در محل

• جمع آوری مساعدت های نقدی و غیر نقدی کارکنان سایپا و شرکت های تابعه 

• اعزام نخستین محموله به شمار ۴ کامیون دربردارنده مساعدت های سایپا به مناطق لطمه دیده که این جریان ادامه خواهد داشت 

• برنامه ریزی ویژه به منظور همکاری در بازسازی دهاتی کوییک

• حمل رایگان محموله های سایر سازمان ها از طریق ابزارها نقلیه پر وزن شرکت های تابعه گروه سایپا