تاریخ: ۱۴:۱۳ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
ساوه، میزبان چانگان یا رنو؟

فرادید| در آخرین مورد سایپا کوشش دارد تا با دگرگونی ریل، خود را به شرکت چانگان چین نزدیک نماید. در حقیقت سایپا برنامه های خاص خود را دارد و میلی هم به تقسیم بازار با رنوی فرانسه ندارد. ۵ به گزارش راهنمای سفر من به نقل از فرادید، بر این اساس احتمال دارد سایپا قید […]

ساوه، میزبان چانگان یا رنو؟

فرادید| در آخرین مورد سایپا کوشش دارد تا با دگرگونی ریل، خود را به شرکت چانگان چین نزدیک نماید. در حقیقت سایپا برنامه های خاص خود را دارد و میلی هم به تقسیم بازار با رنوی فرانسه ندارد. ۵

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از فرادید، بر این اساس احتمال دارد سایپا قید معیت با ایدرو را بزند و با عدم واگذاری کارخانه بن روی ساوه به شرکت خودروسازی رنو، زمینه را برای توسیع همکاری با چانگان در اراک فراهم کند.

آ براین مبنا مدیرعامل سایپا تبیین کرده: «سیاست گروه سایپا در افزایش تولید برای سال های آتی این هست که ۵۰ درصد از فرآورده ها با برند گروه سایپا تولید گردد و ۵۰ درصد ما بقی را در همکاری با شرکای خارجی به تولید برسانیم. وی اضافه کرد: در فعلی شرکت سیتروئن نخستین شریک خارجی گروه سایپا هست و نزدیک به ۳۰۰ هزار دستگاه از تولیدات گروه سایپا، به فرآورده ها سیتروئن تعلق داده شده هست.جمالی در خصوص ادامه همکاری با رنوی فرانسه در شرکت پارس ماشین هم گفته: با شرکت رنو هم از سابق شراکت تجاری داشته ایم و نزدیک به ۲۰۰ هزار دستگاه از تولیدات گروه سایپا، به شرکت رنو تعلق یافته است. جمالی در خصوص ادامه همکاری با رنوی فرانسه در شرکت پارس ماشین هم گفته: با شرکت رنو هم از سابق شراکت تجاری داشته ایم و نزدیک به ۲۰۰ . البته در برنامه های مان شرکت چانگان به عنوان شریک جدی گروه سایپا تعبیر می گردد و در فعلی محصول سی اس۳۵ علاوه بر این با شرکت برلیانس چین هم برای تشکیل شرکت مشترک مذاکره کرده ایم.»

البته در برنامه های مان شرکت چانگان به عنوان شریک جدی گروه سایپا تعبیر می گردد و در فعلی محصول چانگان در ایران تولید می گردد و برنامه ریزی سایپا برای تولیدات چانگان، تعلق حجم دست کم ۲۰۰ هزار دستگاه طی سه سال آینده هست. غیرمنتظره که اگر رخ دهد توان دارد به یک رقابت همه عیار و دیدنی بین سه قطب صنعت ماشینی ایران یعنی گروه ایران ماشین –پژو، گروه سایپا-سیتروئن- چانگان و گروه رنو منتج شده و زمینه افزایش رضایت مشتریان را از مسیر رشد و پیشرفت کیفی فرآورده ها تولید داخل عدد بزند.