تاریخ: ۸:۲۸ :: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

آفتاب نیوز : با شروع تحقیقات و اطلاعاتی که شاکی در اختیار پلیس گذاشته بود، دو تن از انسان ربایان به اسامی «سیامک» و «ناصر» دستگیر گردیدند اما متهمان کلیدی که متواری می باشند همچنان تحت تعقیب قرار دارند.متهمان بازداشت شده در بازجویی ها لب به اعتراف گشودند زن جوانی به اسم «نسترن» با این […]

آفتاب نیوز : با شروع تحقیقات و اطلاعاتی که شاکی در اختیار پلیس گذاشته بود، دو تن از انسان ربایان به اسامی «سیامک» و «ناصر» دستگیر گردیدند اما متهمان کلیدی که متواری می باشند همچنان تحت تعقیب قرار دارند.
متهمان بازداشت شده در بازجویی ها لب به اعتراف گشودند زن جوانی به اسم «نسترن» با این مدعا که دایی اش-شاکی- کیفی مملو از دلار دارد- از آنان خواسته وی را بدزدند.
به همین خاطر این زن نیز بازداشت گردید و پرونده بعد از تکمیل تحقیقات برای رسیدگی به دادگاه کیفری منتقل شد.
صبح روز گذشته زن جوان و دو همدستش از زندان به شعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران- به رئیس قاضی بابایی- منتقل گردیدند و به اتهام انسان ربایی پای میز محاکمه ایستادند.
درابتدای جلسه شاکی ۳۲ ساله که کفاش بود در جایگاه ایستاد و به قضات گفت: روز سانحه، این دو مرد-اشاره به متهمان- با کمک همدستانشان مرا ربودند و مدام در مورد کیف مملو از دلار می پرسیدند. وقتی متوجه شدند دلاری در کار نیست مرا مورد آزار جنسی قرار دادند. با این وجود در آن شرایط ترسناک چند نفرشان را شناختم و بعد از اینکه از دست آنان خلاص گردیدم پیش پلیس رفتم و مبحث را گزارش دادم.»»سپس زن جوان که خواهر زاده شاکی و متهم ردیف اول پرونده بود، در جایگاه جای گرفت و اظهار کرد: «کیف بزرگی دست دایی ام بود که فکر کردم مملو از دلار هست. به همین سبب با چند مرد شر که از دوستانم بودند، قرار گذاشتم تا کیف را بدزدند. اما بعد متوجه شدیم هیچ دلاری وجود نداشته. من در زمان سانحه همراه آنان نبودم و از رخدادهای پس از ان خبر ندارم. اکنون هم به شدت پشیمانم و تقاضای بخشش دارم.»
»پس از اوهمدستانش نیز دربرابر قضات جای گرفتند. یکی از آنان به قضات گفت: ما اشتباه کردیم اما نفرات کلیدی متواری شده اند. حالاهم تقاضای بخشش داریم.»پ
»پپس از انتهاء سخنان متهمان، قضات وارد شور گردیدند وقراراست بزودی حکم متهمان راصادر کنند.روزنامه ایران 

این مطلبو از دست ندید!  فیلم/ خطرهای یک دَبه ماست در طبیعت!