تاریخ: ۱:۴۱ :: ۱۳۹۶/۰۹/۱۰

جسدی داخل حیاط منزل ویلایی پرونده خانم مازندرانی که به دست همسرش کشته گردید، یکی از همین پرونده‌هاست. اگر چه متهم صحنه‌سازی‌های فراوانی انجام داد تا رمز این جنایت برملا نشود، ولی کارآگاهان پلیس بسیار زود دست او را رو کردند. رسیدگی به این پرونده با شکایت مرد میانسالی در ارتباط با ناپدید شدن همسرش […]

جسدی داخل حیاط منزل ویلایی

پرونده خانم مازندرانی که به دست همسرش کشته گردید، یکی از همین پرونده‌هاست. اگر چه متهم صحنه‌سازی‌های فراوانی انجام داد تا رمز این جنایت برملا نشود، ولی کارآگاهان پلیس بسیار زود دست او را رو کردند. رسیدگی به این پرونده با شکایت مرد میانسالی در ارتباط با ناپدید شدن همسرش زیور شروع گردید.

مرد میانسال مدعی بود که همسرش زیور برای خرید به بازار رفته و دیگر برنگشته هست.

تیم جنایی استان مازندران با این فرضیه که زیور از طریق همسرش به کشتن دست یافته روانه منزل او شده و در بازرسی از منزل لکه خون‌هایی به دست آمد که نشان از جنایت داشت.

با فرار مرد میانسال، احتمال جنایت از سوی او قوت گرفت و کارآگاهان موفق به دستگیری متهم فراری گردیدند.

مقارن با دستگیری کامران، کارآگاهان جنایی موفق گردیدند داخل باغ منزل ویلایی جسد مدفون خانم جوان را پیدا کنند. کامران که با پیدا شدن جسد چاره‌ای جز اظهار واقعیت نمی‌دید، به کشتن اعتراف کرد و گفت: با همسرم درگیر گردیدم و او را با چکش به کشتن رساندم. پس از ان جسد را داخل حیاط منزل دفن کردم و به کذب اظهار کردم که او برای خرید از منزل بیرون شده و دیگر برنگشته هست.

جسدی داخل کمد دیواری

پسر جوان که از دست اقداماتی پدرش به تنگ آمده بود و او را عامل کشتن مادرش می‌دانست، یکی دیگر از متهمانی هست که جسد را داخل منزل، آن هم کمد دیواری خانه‌شان دفن کرد. او بعد از به کشتن رساندن پدرش و دفن جسد داخل کمد به اداره آگاهی رفت و ناپدید شدن پدرش را گفت.

این مطلبو از دست ندید!  نمایی از تصاویر زیبا در طالقان + تصاویر

پس از ان از ساختمان درحال ساخت کنار خانه‌مان مصالح آوردم و جسد را داخل کمد دیواری دفن کردم.

با اعتراف متهم ۱۹ ساله به کشتن، کارآگاهان جنایی جسد مرد میانسال را داخل کمد دیواری منزل پیدا نمودند.

دفن جسد مرد جوان داخل باغچه

این بار عامل جنایت خانم جوانی بود که بعد از به کشتن رساندن همسرش جسد او را داخل باغچه خانه‌شان دفن کرد.

بررسی‌ها برای یافتن مرد میانسال ادامه داشت تا این‌که برادر مرد ناپدید شده به اداره آگاهی رفت و مدعی گردید که برادرش ناپدید نشده، لکن به کشتن دست یافته و جسدش داخل باغچه‌ای دفن شده هست. سخنان مرد جوان موجب گردید تا کارآگاهان جنایی استان فارس وارد عمل گردند و جسد مرد میانسال را داخل باغچه خانه‌اش پیدا کنند.

به همین سبب او را به کشتن رساندم و جسدش را داخل باغچه خانه‌مان دفن کردم، ولی عذاب وجدان موجب گردید تا مبحث را با برادرشوهرم در میان بگذارم و رمز این جنایت برملا گردد.

جسدی در حیاط منزل پدری

رمز این جنایت شوم با فوت متهم پرونده برملا گردید و کارآگاهان موفق گردیدند استخوان‌های مقتول را بعد از سال‌ها در داخل حیاط منزل پیدا کنند. واقعهی این جنایت با اظهار ناپدید شدن پسر
۲۷

آ

بعد از این سانحه برای این‌که رمز این جنایت برملا نشود جسد را داخل منزل دفن کرد.

بدین ترتیب بقایای جسد پسر جوان بعد از چهار سال در گوشه‌ای از حیاط منزل پدرش کشف گردید.

ضمیمه تپش جام جم