تاریخ: ۱۰:۱۶ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
زندگی تعجب آور و جذاب این زن با دو ببر بنگال! +تصاویر

العالم: این خانم که “جانیس هالی” نام دارد، از ۲۰ سال پیش، با دیدن یک آگهی در مورد گذراندن مرحله تعلیمی پرورش حیوانات وحشی و اکتساب مهارتهای ضروری برای برقرار کردن رابطه با آنان، به ببرها دقت خاصی نشان داد العالم: این خانم که “جانیس هالی” نام دارد، از ۲۰ سال پیش، با دیدن یک […]

العالم: این خانم که “جانیس هالی” نام دارد، از ۲۰ سال پیش، با دیدن یک آگهی در مورد گذراندن مرحله تعلیمی پرورش حیوانات وحشی و اکتساب مهارتهای ضروری برای برقرار کردن رابطه با آنان، به ببرها دقت خاصی نشان داد
العالم: این خانم که “جانیس هالی” نام دارد، از ۲۰ سال پیش، با دیدن یک آگهی در مورد گذراندن مرحله تعلیمی پرورش حیوانات وحشی و اکتساب مهارتهای ضروری برای برقرار کردن رابطه با آنان، به ببرها دقت خاصی نشان دادزندگی تعجب آور این خانم با دو ببر شبکه های اجتماعی ویدیویی از این خانم اهل فلوریدا به اشتراک گذاشته اند. او می گوید که این دو ببر مشابه فرزندانش می باشند، با این تفاوت که “چهار دست و پا” راه می روند!

او می گوید که این دو ببر مشابه فرزندانش می باشند، با این تفاوت که “چهار دست و پا” راه می روند! این خانم که “جانیس هالی” نام دارد، از ۲۰ سال پیش، با دیدن یک آگهی در مورد گذراندن مرحله تعلیمی پرورش حیوانات وحشی و اکتساب مهارتهای ضروری برای برقرار کردن رابطه با آنان، به ببرها دقت خاصی ارائه داد و تصمیم گرفت این مرحله های تعلیمی را بگذراند.

سپس جانیس هالی متوجه گردید که به ببرها زیاد علاقمند هست و از این رو پس از گذشت دو سال از مرحله تعلیمی خود، تصمیم گرفت که دو ببر خریداری کرده و با آنان در منزل زندگانی کند.