گروه: اخبار
تاریخ: ۱۰:۱۹ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
رویدادهای خبری روز چهارشنبه در زنجان

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران استان زنجان آمادگی دارد، برنامه رویدادهای خبری هر روز استان را در قالب یک بسته خبری هر روز صبح اطلاع رسانی کند. دستگاه های اعمالی، ارگان ها، نهادها و شرکت های دولتی و عمومی توان دارند برنامه های خبری هر روز خود را، یک روز پیش از برپایی از مسیر شماره […]

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران استان زنجان آمادگی دارد، برنامه رویدادهای خبری هر روز استان را در قالب یک بسته خبری هر روز صبح اطلاع رسانی کند.
دستگاه های اعمالی، ارگان ها، نهادها و شرکت های دولتی و عمومی توان دارند برنامه های خبری هر روز خود را، یک روز پیش از برپایی از مسیر شماره تلفن ۳۳۴۴۹۰۲۰ و ۳۳۴۶۴۸۰۰ به خبرنگاران ایرنا در مرکز استان اطلاع دهند و یا به شماره نمابر ۳۳۴۴۶۰۷۰ ارسال کنند.
گزارش رویدادهای خبری اظهار شده به همراه خبر ها متنوع دیگر، امروز بر روی سایت ایرنا استان زنجان انتشار یافته خواهد گردید.
۳۰۰۱/۸۰۶۸
خبرنگار: مینا افشاری** انتشار یافتن: اسماعیل جهانبخش