تاریخ: ۸:۳۵ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
رویدادهایی که امروز در شهر قم خبری می شود/۲۴ آبانماه

** ملاقات اعضای ستاد سازگاری فعالیت های مهدوی با آیت الله علوی گرگانی/ ساعت ۱۰:۳۰/ بیت آیت الله علوی گرگانی ** همایش تجارت کاربردی با روسیه / ساعت ۱۵/ اتاق بازرگانی قم ** همایش روز ملی نان/ ساعت ۱۵/ سالن اجتماعات اصناف قم ** نشست شورای تعلیم و پروراندن استان شهر قم/ ساعت ۱۶/ تالار […]

** ملاقات اعضای ستاد سازگاری فعالیت های مهدوی با آیت الله علوی گرگانی/ ساعت ۱۰:۳۰/ بیت آیت الله علوی گرگانی

** همایش تجارت کاربردی با روسیه / ساعت ۱۵/ اتاق بازرگانی قم

** همایش روز ملی نان/ ساعت ۱۵/ سالن اجتماعات اصناف قم

** نشست شورای تعلیم و پروراندن استان شهر قم/ ساعت ۱۶/ تالار امام جواد(ع) استانداری قم
*** ** ملاقات اعضای ستاد سازگاری فعالیت های مهدوی با آیت الله علوی گرگانی/ ساعت ۱۰:۳۰/ بیت آیت الله علوی گرگانی** همایش تجارت کاربردی با روسیه / ساعت ۱۵/ اتاق بازرگانی قم** همایش روز ملی نان/ ساعت ۱۵/ سالن اجتماعات اصناف قم** نشست شورای تعلیم و پروراندن استان شهر قم/ ساعت ۱۶/ تالار امام جواد(ع) استانداری قم*** دستگاه های اعمالی، ارگان ها، نهادها و شرکت های دولتی و عمومی توان دارند برنامه های خبری هر روز خود را از مسیر شماره تلفن ۳۲۶۱۷۳۵۱ الی ۵۳ به خبرنگاران ایرنا در مرکز استان اطلاع دهند و یا به شماره نمابر ۳۲۶۱۷۳۵۴ ارسال کنند.
گزارش این رویدادهای خبری و خبر ها متنوع دیگر، هر روز بر روی سایت ایرنا استان شهر قم به نشانی http://www.irna.ir/qom
1175 /

این مطلبو از دست ندید!  به چه سبب اَن هَتوی منفورترین سلبریتی هالیوود شد؟