گروه: اخبار
تاریخ: ۱:۱۵ :: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ یکی از آسان ترین و تاثیرگذار ترین راه های تقویت هر رفتاری، تاکید بر آن به محض واقع شدن هست. پس هرگاه متوجه می شوید که فرزندتان مشی با احساس و پرمحبتی دارد، رضایت خود را به وی نمایش دهید. چقدر نرم […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ یکی از آسان ترین و تاثیرگذار ترین راه های تقویت هر رفتاری، تاکید بر آن به محض واقع شدن هست. پس هرگاه متوجه می شوید که فرزندتان مشی با احساس و پرمحبتی دارد، رضایت خود را به وی نمایش دهید. چقدر نرم وی را نوازش می کنی. چقدر خوشحالم که این قدر مهربانی.

بیشتربخوانید: کدام خانواده ها کودکان پرتنشی تربیت می کنند؟

• • تاثیر حساس بودن را نمایش دهید.

مهربانی ها و حساسیت ها – هرچند کوچک – توان دارد تفاوت عمده ای در زندگی انسان ها ایجاد کند. پس به آنان اشاره کنید تا فرزندتان تاثیر رفتارش را نگاه کند.
محسن هنگامی اسباب بازی هایت را با رضا سهیم شدی، دیدی چه لبخندی زد؟

• محسن هنگامی اسباب بازی هایت را با رضا سهیم شدی، دیدی چه لبخندی زد؟• توجه وی را به علامت های احساسی غیرکلامی جلب کنید.
اشاره کردن به حالات چهره و بدن و مشی افراد طی حالات گوناگون عاطفی، کودکتان را به احساس های افراد دیگر حساس می کند. در مجال هایی که پیش می آید برای او توصیف دهید.

هنگامی با مادربزرگت سخن می زدی به حالت چهره اش توجه کردی؟ به عقیده من او گیج بود. چگونه هست موقع گفت وگو کردن با او بلندتر سخن بزنی؟

• • اغلب از او بپرسید او چه احساسی دارد.
یکی از آسان ترین راه های تقویت حساسیت فرزندتان این هست که از او بپرسید شخص دیگر چه احساسی دارد. هر فرصتی که پیش می آید و با استفاده از موقعیت های شخصیت های داستان های کتاب ها، تلویزیون، فیلم یا زندگی حقیقی از او بپرسید.
به نظر تو مادری که می داند دختر کوچولویش پاداش را برده هست، چه احساسی دارد؟ طوفان زیادتر شهر جورجیا را خراب کرده هست. شهر را اینجا در نقشه می بینی؟ به نظر تو مردم آنجا چه احساسی دارند؟ به نظر تو پدرت با شنیدن خبر مریضی مادرش چه احساسی پیدا کرد؟
شهر را اینجا در نقشه می بینی؟ به نظر تو مردم آنجا چه احساسی دارند؟ به نظر تو پدرت با شنیدن خبر مریضی مادرش چه احساسی پیدا کرد؟این سوال ها فرزندتان را مجبور می کند تا دربارۀ نگرانی ها و علائق دیگران فکر کند و حساسیت وی را به نیازهای دیگران تقویت می نماید.

• • از فرمول احساس ها + نیازها استفاده کنید.
مطالعات نشان داده اند که یکی از راه های تاثیرگذار برای افزایش حساسیت، پرسیدن سوال هایی از کودکان هست که باعث گردد آنان به نیازها و احساس های مردم پی ببرند. چنین سوال هایی کودکان را نسبت به تجربۀ انسان ها هوشیارتر می کند.
بنابراین کودکان دربارۀ مساعدت به دیگران حساس تر می گردند. برای این کار در مجال هایی که پیش می آید، توجه فرزندتان را به احساس های دیگران جلب کنید و از او بخواهید که پیش بینی بزند برای خوب تر شدن حالشان به چه احتیاج دارند. به این نمونه توجه کنید:
به نظر تو چه احساسی دارد؟
به نظر تو چه احساسی دارد؟کودک: می اندیشم غمگین باشد.
والد: به نظر تو به چه چیزی احتیاج دارد تا حالش خوب تر گردد؟

• • دربارۀ احساستان سخن بزنید.
یکی از خوب ترین راه ها برای توجه کودکان به احساس های دیگران آن هست که دربارۀ احساس خودتان سخن بزنید. در مجال هایی که پیش می آیند توصیف دهید چه احساسی دارید و به چه سبب.

مرجع: بهداشت نیوز