گروه: زنان
تاریخ: ۱:۵۹ :: ۱۳۹۶/۰۹/۱۰
رایزنی ابتکار با رئیس برنامه عمران ملت های متحد

معاون رییس جمهور در امور خانم ها و خانواده در ادامه سفر خود به ایسلند با هلن کلارک رئیس برنامه عمران ملت های متحد دیدار و صحبت کرد. به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ایسنا، در این ملاقات ابتکار درکنار اشاره به ارزش تلفیق رویکردهای جنسیتی در برنامه های پیشرفت ملی، بیان کرد […]

معاون رییس جمهور در امور خانم ها و خانواده در ادامه سفر خود به ایسلند با هلن کلارک رئیس برنامه عمران ملت های متحد دیدار و صحبت کرد.

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ایسنا، در این ملاقات ابتکار درکنار اشاره به ارزش تلفیق رویکردهای جنسیتی در برنامه های پیشرفت ملی، بیان کرد توانمندسازی خانم ها روستایی در اولویت برنامه های کاری وی قرار دارد.

ابتکار در این دیدار بیان کرد تعلیم و ارتقا آگاهی خانم ها سیاست های کلیدی در رو به رو با تحولات اقلیمی هست.

ابتکار درکنار اشاره به وظیفه جهانی در راستای دقت به وضع کشورهای درگیر نبرد و مخاصمات مسلحانه بر ارزش دقت به وضع پناهندگان نبردی به مخصوص خانم ها و کودکان تاکید کرد.

در ادامه این صحبت طرفین درکنار ارزیابی حجم های موجود در منطقه بر پیشرفت مشارکت ها با تاکید بر توانمندسازی خانم ها به مخصوص جوامع جایی ناشی از تحولات اقلیمی از مسیر برپایی مرحله های تعلیمی و ترویجی به بحث و تبادل نظر پرداختند.