گروه: شغل
تاریخ: ۱۵:۵۹ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
راهکارهایی برای اکتساب سود پیوسته درشهرداری قم

در این مطلب می خوانیم: در این مطلب می خوانیم:راه های نیل به سود یکی ازاساسی ترین چالش های تمام شهرداریها بویژه در کلان شهرهاست، در شرایطی شهرداری ها با خرج های کلان و میلیاردی رو به رو اند که از یک مرجع پیوسته سودی بی بهره اند و از سوی دیگر بودجه دولتی دریافت […]

در این مطلب می خوانیم:
در این مطلب می خوانیم:راه های نیل به سود یکی ازاساسی ترین چالش های تمام شهرداریها بویژه در کلان شهرهاست، در شرایطی شهرداری ها با خرج های کلان و میلیاردی رو به رو اند که از یک مرجع پیوسته سودی بی بهره اند و از سوی دیگر بودجه دولتی دریافت نمی کنند.

در این بین ولی در فقدان مسیر های سود پیوسته، شهرداری ها مجبورند که از مسیر های مقطعی من جمله فروش تراکم و آسیب ها سود زایی کنند تا شاید دخل و خرج شهرداری ها را به هم نزدیک کنند؛ مجید اخوان ولی معتقد هست که این نحو از سود زایی شهرداری ها به طور اساسی کار عاقلانه ای نیست؛ با این حال ولی چاره دیگری هم و نیست به چه علت که شهرداری های بودجه دولتی نمیگیرند ولی خرج های کلان خدمات شهری را بر دوش دارند و از سمتی یک دقیقه هم توان ندارد کار شهرداری بر زمین بماند.
این عضو شورای شهر معتقد هست که این تنها مشکل شهرداری شهر قم هم نیست و تمام شهرداری ها قسمت ارزشمندی از درآمدهای خود را از مسیر فروش تراکم و آسیب ها به دست می آورند.
به گفته وی درآمدپایدار مفیدی که شهرداری ها توان دارند برخوردار باشند از مسیر سرمایه گذاری هست به صورتی که حجم هایی ، شهرداری من جمله ملک و زمین عمل به جذب قسمت خصوصی کرده، ارزش افزوده احداث شده و شهرداری با قسمت خصوصی در این ارزش افزوده شریک باشد ولی این بستر نیازمند برنامه ریزی های بنیادی هست که تاکنون در شهرداری شهر قم هم مثل بسیاری دیگر از شهرداری کلان شهرها احداث نشده هست.

وی معتقد هست که این شاید راهکاری باشد که شهرداری ها را به اکتساب یک سود پیوسته نزدیک کند و از قرض های کلان رهایی دهد، به گفته اخوان در فعلی دخل و خرج شهرداری شهر قم همخوانی ندارد؛ به طوری که سرانه خرج شهرداری درحوزه خدمات شهری برای هر خانواده ۱۰۰ هزار تومان است؛ یعنی شهرداری تقریبا ۱۰۰میلیارد تومان خرج خدمات شهری دربردارنده رفت و روب ونظافت و حفظ محیط سبز می پردازد که در کنار خرج های عمرانی که عدد قابل دقتی بوده و یک میلیون تومان به ازای هر خانوار هست و البته خرج های جاری و نیروی آدمی بار پر وزنی بر دوش شهرداری سابق هست که با سود آن به هیچ وجه هماهنگ نیست و قرض های کلانی بر دوش شهرداری باقی می گذارد.
از سو دیگر برنامه ششم پیشرفت مالیات بر ارزش افزوده و آسیب ها سوخت را به عنوان راهکاری برای نیل به سود های پیوسته برای شهرداری ها انتخاب کرده هست در صورتی که این سود ها هم آنچنان که ضروری هست پژوهشگر نمی گردد.

/۸۱۳۸/ ۶۱۳۳/ تنظیم کننده: فرزانه پیری **انتشار- جعفرمسلمی