گروه: شغل
تاریخ: ۱۷:۱۳ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
رئیس بهزیستی : زمینه اشتغال ۱۱۱معلول در شهرستان ابرکوه فراهم شد

زهره اکرمی، روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اظهار اینکه ۲۵۰ معلول شهرستان بیکار می باشند، اظهار کرد: الان ۱۰درصد اشخاص جامعه با معلولیت های متفاوت روبه رو می باشند. این مسئول ، پرداخت بخشی از هزینه تست ژنتیک اعضای خانواده معلولان ، یارانه به جایگاه ها شغل آموزی ، مساعدت هزینه […]

زهره اکرمی، روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اظهار اینکه ۲۵۰ معلول شهرستان بیکار می باشند، اظهار کرد: الان ۱۰درصد اشخاص جامعه با معلولیت های متفاوت روبه رو می باشند.

این مسئول ، پرداخت بخشی از هزینه تست ژنتیک اعضای خانواده معلولان ، یارانه به جایگاه ها شغل آموزی ، مساعدت هزینه اشتغال خانگی به اشخاص واجد شرایط روستایی از مسیر طرح توان بخشی مبتنی بر جامعه ، شایسته سازی ماشین آنان ، اعمال طرح مراقبان برای عده ای از معلولان واجد شرایط قسمت دیگری ازخدمات گفته بود.
ریاست بهزییستی ابرکوه با اظهار اینکه سال کنونی ۲ هزار کودک سه تا ۶ سال در طرح پیشگیری از تنبلی چشم معاینه گردیدند، اضافه کرد: در طرح غربالگری شنوایی نیز در همین مدت با پوشش ۱۰۰ درصد کودکان انجام گردید .

مرکز شهرستان ۵۳ هزار نفری ابرکوه در۱۴۰کیلومتری جنوب غربی شهر یزد قرار دارد.
۷۵۴۰/۲۰۴۷ خبرنگار: کارگر ابرقوئی ** انتشار یافتن: عباسقلی اشکورجیری