گروه: مسافرت
تاریخ: ۱۹:۳۵ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

    صراط: وزیر امور خارجه کشورمان عصر روز پنجشنبه در روند سفر به رم با عده ای از ایرانیان مقیم این کشور اروپایی دیدار کرد.به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ایسنا، محمدجواد ظریف، صبح امروز برای سفری یک روزه با هدف شرکت و سخنرانی در سومین کنفرانس بین المللی گفت وگوهای مدیترانه ای، روانه […]

    صراط: وزیر امور خارجه کشورمان عصر روز پنجشنبه در روند سفر به رم با عده ای از ایرانیان مقیم این کشور اروپایی دیدار کرد.
به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ایسنا، محمدجواد ظریف، صبح امروز برای سفری یک روزه با هدف شرکت و سخنرانی در سومین کنفرانس بین المللی گفت وگوهای مدیترانه ای، روانه رم پایتخت ایتالیا گردید.
طبق آن چیزی که که اظهار شده محورهای کلیدی این کنفرانس امنیت مشترک، خوشبختی مشترک، کوچ، فرهنگ و جامعه مدنی هست و بنا بر دعوت رسمی آنجلینو آلفانو وزیر امور خارجه ایتالیا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این کنفرانس شرکت می کند و یکی از سخنرانان کلیدی می باشد.

کنفرانس قلب قاره آسیا دربردارنده ۱۴ کشور همکاری کننده، ۱۷ کشور پشتیبانی کننده و ۱۲ ارگان منطقه ای و بین المللی هست که در این جلسه وزرا، محمدجواد ظریف وزیر  امور خارجه کشورمان نیز شرکت خواهد داشت.