گروه: ورزش
تاریخ: ۱۹:۵۸ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
دو بازیکن با تجربه استقلال آزمایش دوپینگ دادند

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از افکارنیوز، مهدی رحمتی و امید ابراهیمی در انتهاء بازی با پیکان آزمایش دوپینگ مهدی رحمتی و امید ابراهیمی در انتهاء بازی با پیکان آزمایش دوپینگ دادند. در این بازی ابراهیمی ۹۰ دقیقه در ترکیب استقلال در این بازی ابراهیمی ۹۰ دقیقه در ترکیب استقلال بازی کرد ولی […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از افکارنیوز،

مهدی رحمتی و امید ابراهیمی در انتهاء بازی با پیکان آزمایش دوپینگ مهدی رحمتی و امید ابراهیمی در انتهاء بازی با پیکان آزمایش دوپینگ دادند. در این بازی ابراهیمی ۹۰ دقیقه در ترکیب استقلال در این بازی ابراهیمی ۹۰ دقیقه در ترکیب استقلال بازی کرد ولی مهدی رحمتی مانند بازی های سابق نیمکت نشین بود.