تاریخ: ۱۴:۳۸ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
دومین تیم معالجهی دانشگاه علوم دکتری گیلان ظهر امروز، مسیری استان زلزله زده کرمانشاه شد

در این راستا نخستین تیم اعزامی دانشگاه علوم دکتری گیلان توانسته هست به  اکثر از ۳۰۰ لطمه دیده در زلزله، خدمات معالجهی بستری و سرپایی ارایه نماید. گفتنی است؛ به همت خیرین تندرستی نیز ده قلم کالای دکتری ضروری  به شمار ۵ هزار و ۵۰۰ رقم نیز همراه تیم به مناطق زلزله زده ارسال گردید. […]

در این راستا نخستین تیم اعزامی دانشگاه علوم دکتری گیلان توانسته هست به  اکثر از ۳۰۰ لطمه دیده در زلزله، خدمات معالجهی بستری و سرپایی ارایه نماید.

گفتنی است؛ به همت خیرین تندرستی نیز ده قلم کالای دکتری ضروری  به شمار ۵ هزار و ۵۰۰ رقم نیز همراه تیم به مناطق زلزله زده ارسال گردید. در این زمینه با دقت به احتیاج مبرم مردم زلزله زده به پتو، لباس داغ، آب، امکانات و غذا، معاونت اجتماعی دانشگاه علوم دکتری گیلان از خیرین تندرستی خواست به مساعدت لطمه دیدگان بشتابند.