گروه: آشپزی
تاریخ: ۸:۴۰ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

روزنامه آرمان- شهناز دیواندری: امنیت غذایی یكی از مباحثی هست كه بشر به طور مستمر با آن رو به رو بوده هست. شاخصه بین المللی امنیت غذایی برخورداری سه زیرمجموعه است؛ كیفیت غذا، توان خرید غذا و در دسترس بودن غذا.    ایرانیان برخورداری سرانه بالایی در استفاده غذا می باشند و خرج زیادتری را […]

روزنامه آرمان- شهناز دیواندری: امنیت غذایی یكی از مباحثی هست كه بشر به طور مستمر با آن رو به رو بوده هست. شاخصه بین المللی امنیت غذایی برخورداری سه زیرمجموعه است؛ كیفیت غذا، توان خرید غذا و در دسترس بودن غذا.    ایرانیان برخورداری سرانه بالایی در استفاده غذا می باشند و خرج زیادتری را در این زمینه می پردازند. مردم در ایران برخورداری ذائقه خوشی می باشند و تنوع غذایی زیاد بالایی دارند. ایرانی ها در استفاده مواد غذایی مغذی ركورد زیاد پایینی را در جهان دارند و در اسراف غذا پیشتاز می باشند. آ آمار نشان می دهد كه سالانه غذای ۱۵ میلیون ایرانی در كشور دور ریخته می شود.  اطلاعات موجود بیانگر از آن هست که به سبب تحولات الگوی استفاده غذا این بیماری ها در کشورمان جریان رو به توسیعی را طی می کند.   آ آمار حاكی از آن هست كه استفاده سرانه چربی زیادتر از قدر سفارش شده هست. استفاده نمک در ایران اکثر از دو برابر میزان مجاز هست. ..  ایرانی ها ۶برابر آمار بین المللی نان می خورند  استفاده سرانه شیر و لبنیات در کشور ما در قیاس با مقادیر سفارش شده کمتر هست.   میزان استفاده نان در ایران رقم خیره کننده ای دارد. سرانه استفاده نان هر ایرانی در سال در حالی ۱۶۰کیلوگرم هست که این آمار در جهان تنها ۲۵کیلوگرم هست. در حقیقت ایرانی ها شش برابر آمار بین المللی نان می خورند و از این جنبه در صدر جهان قرار دارند. ضروری به ذكر هست این قدر نسبت به میانگین بین المللی ۲۵کیلوگرم هم پایین تر هست.    این در حالی هست که ایرانی ها سالانه حدود ۳۶کیلوگرم گوشت استفاده می کنند. این میزان از آمار بین المللی کمتر و از میانگین قاره آسیا بالاتر هست. علاوه بر این ایران از جنبه استفاده گوشت بین ۱۹۶کشور جهان در رده ۹۸ واقع هست. سرانه استفاده شکر ایرانی ها بین ۲۱ تا ۲۴کیلوگرم هست، درحالی که میانگین بین المللی آن منحصرا پنج کیلوگرم است؛ یعنی ایرانی ها پنج برابر مردم جهان از شکر بکارگیری می کنند. سرانه استفاده روغن در کشور ۲۱ کیلوگرم هست و سالانه سه کیلوگرم روغن به سرانه استفاده ایرانی ها اضافه می شود. سرانه استفاده تخم مرغ در ایران ۱۹۰ رقم هست.   سرانه استفاده شیر در ایران ۷۰ کیلوگرم اظهار شده هست، ولی برپایه آمار بین المللی متوسط استفاده شیر در جهان ۱۹۰ کیلوگرم و در کشورهای اروپایی بین ۳۰۰ تا ۴۵۰ کیلوگرم اظهار شده هست. غذا به طرف صنعتی شدن پیش رفت   هزینه غذای ایرانی ها زیادتر از آمریکایی ها    در محاسبه شاخصه امنیت غذایی، متوسط میزان استفاده غذا در نظر گرفته شده هست. صحیح هست که ایرانیان سرانه استفاده غذایی بالایی دارند، ولی به طور میانگین خرج زیادتری نیز برای خوراکی می پردازند. به هر حال قسمت مواد غذایی در خرج خانواده های ایرانی نسبت به میانگین خاورمیانه و کشورهای منطقه رقم بالایی هست که نشان دهنده گران بودن مواد غذایی در کشور ماست. از حیث شاخصه هایی که فائو ارزیابی می کند نیز امنیت غذایی کشور در مخاطره هست. اسراف غذا در ایران ركورددار است  می توان گفت اگر امنیت غذایی کشور را به صورت منطقی و با شاخصه های بین المللی ارزیابی کنیم، شرایط شایستهی ندارد.  طبق آمار فائو به ازای هر فرد در ایران سالانه ۳۷۵کیلوگرم غذا به هدر می رود. طبق گزارش همین ارگان هر سال در خاورمیانه ۲۹۰کیلوگرم مواد غذایی به ازای هر نفر به هدر می رود. این آمار در ایران به ازای هر نفر معادل ۳۷۵کیلوگرم مواد غذایی در سال هست. البته مدیران فعال در حوزه تغذیه و مواد غذایی آمار دقیقی از دورریز غذا در کشور ندارند.    شکل تولید، روش برداشت و مکانیسم پخش و حمل مواد غذایی در میزان دورریز غذا در کشور موثر هست.

این مطلبو از دست ندید!  مرغ ناردونی+ فرمان تهیه