گروه: شغل
تاریخ: ۱۵:۵۹ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۸
دلایل افت رده دنیای اکتساب و کار ایران

هادی حق شناس در گفت وگو با ایسنا، راجع به کم شدن رده اکتساب وکار ایران در بانک دنیای، اظهار کرد: افت رده ایران در محیط اکتساب وکار به این معنی نیست که اوضاع اکتساب وکار در ایران بدتر شده لکن به این معنی هست که وضع کشورهای دیگر به مراتب خوب تر شده هست. […]

هادی حق شناس در گفت وگو با ایسنا، راجع به کم شدن رده اکتساب وکار ایران در بانک دنیای، اظهار کرد: افت رده ایران در محیط اکتساب وکار به این معنی نیست که اوضاع اکتساب وکار در ایران بدتر شده لکن به این معنی هست که وضع کشورهای دیگر به مراتب خوب تر شده هست.

وی اضافه کرد: البته نباید از این نکته غافل ماند که طی سه تا چهار سال سابق رده ایران از ۱۵۲ به ۱۲۴ رسیده؛ یعنی حدود ۳۰ واحد ترقی رده داشته ایم و نباید افت رده اکتساب وکار ایران را لزوما به معنی کارکرد نامناسب در این قسمت قلمداد کنیم.

این اقتصاد دان علاوه بر این با اظهار این که محیط اکتساب وکار در ایران برپایه معیارهای بانک دنیای بستگی به ۱۰ شاخصه دارد، گفت: یکی از این شاخصه های ارزشمند، وضع اخذ مالیات هست که ایران در این قسمت رده سه عددی دارد.

هرکجا که دولت به کارها ورود کرده پیچیدگی هایی را در کارها بوروکراسی احداث کرده که این مبحث در نامناسب بودن محیط اکتساب وکار تاثیر گذاشته هست.

وی در مورد ورشکستگی شرکت ها نیز گفت: یکی از قسمت هایی که ایران در آن کارکرد نامناسبی داشته و نسبت به سابق بدتر هم شده قسمت اظهار ورشکستگی هست. علاوه بر این کارها مرتبط به بانک ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت که کارکرد آنان در رده ایران در محیط اکتساب وکار موثر هست از طریق دولت قابل سراغ گرفتن هست تا بتوان شاخصه های خوب تری در مبحث اکتساب وکار اکتساب کرد.

این اقتصاددان به تاثیر رده ایران در محیط اکتساب وکار بر جذب سرمایه خارجی اشاره کرد و گفت: یکی از دلایلی که جذب سرمایه خارجی در ایران خوب نیست به همین مبحث برمی شود.

حق شناس دنبال کرد: به نظرم دولت توان دارد تیمی تشکیل دهد که در آن تیم وزارتخانه ها را مکلف کند که کارها مرتبط به ترقی محیط اکتساب وکار را با جدیت سراغ گرفتن کنند. اگر قرار هست ایران جذب سرمایه خارجی برخوردار باشد، مبحث محیط اکتساب وکار یک بحث حیاتی هست.

به هرحال اگر فردی حالا بخواهد مالیات پرداخت کند یا اکتساب وکاری به مسیر بیندازد با مشکل روبه رو خواهد گردید و محیط کلی حاکم بر اکتساب وکار چندان شایسته نیست؛ در دستاورد شاید تعداد ای در شرح محیط اکتساب وکار ایران اغراق کنند.

انتهای پیام