گروه: شغل
تاریخ: ۲۲:۲۱ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۳
دعوت آیت الله میرعمادی از نخبگان؛ برای پیشرفت لرستان ید واحده شویم

ویژگی های شورای «دانا» نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد دنبال کرد: برای حل این مشکلات، دیدگاه ها و نظرات متمایز و شیوه های گوناگونی تا هم حالا عرضه و دنبال شده است؛ ولی دکتر خادمی استاندار لرستان ایده زیاد مطلوبی را برای تشکل شورای راهبری پیشرفت و پیشرفت استان عرضه […]

ویژگی های شورای «دانا»

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد دنبال کرد: برای حل این مشکلات، دیدگاه ها و نظرات متمایز و شیوه های گوناگونی تا هم حالا عرضه و دنبال شده است؛ ولی دکتر خادمی استاندار لرستان ایده زیاد مطلوبی را برای تشکل شورای راهبری پیشرفت و پیشرفت استان عرضه کردند.

آ آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه این شورا خصوصیت هایی دارد که دقت به این خصوصیت ها توان دارد موجب پیروزی شورا گردد، گفت: نخستین خصوصیت این هست که دست اندرکاران و مدیران ارشد استان در این شورا عضو می باشند و این شورا از درون استان برخواسته است؛ برخلاف تیم ها و شورهای دیگر استان که در بیرون از استان شکل می گرفت و قصد داشت برای استان تصمیم گیری کند.

وی با اظهار اینکه این شورا هم موانع پیشرفت را می داند و هم راهکار را تا اندازه ای در اختیار دارد، اهتمام کرد: خصوصیت دیگر این شورا این هست که میدانی برای عرضه طرح ها و بکارگیری از توانمندی ها و پیشنهادات کارشناسانی که در استان و بیرون از استان مشغول می باشند، هست.

نخبگان نظرات و راهکارهای خود را عرضه دهند

نماینده ولی فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه این شورا دبیرخانه ای دارد که نظرات نخبگان به این دبیرخانه می رسد و با تشکیل کمیته های مهارتی این نظرات جمع بندی و ارزیابی می شوند، اضافه کرد: امید داریم با تصمیم های این شورا موانع برطرف شده و در جذب سرمایه گذاری و تولید و اشتغال موثر باشد.

آ آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه خصوصیت دیگر شورای دانا این هست که این شورا تقریبا راهبرد کلی را دنبال می کند، مسائلی که توان دارد در کل استان موثر باشد را دنبال می کند، متذکر گردید: اموری این شورا تداخلی در وظیفه ها دیگر شوراها و دستگاه های استان ندارد لکن حمایتگر و ساده سازی گر هست و به دنبال برطرف موانع هست.