گروه: تور
تاریخ: ۲۲:۵۱ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
دستگیری ۲ نفر با دستگاه گنج یاب در منطقه باستانی ازنا

رئیس میراث فرهنگی، صنعت ها دستی و گردشگری ازنا اضافه کرد: این اشخاص می خواستند با استفاده از دستگاه گنج یاب در منطقه باستانی سفید کوه ازنا اشیا قدیمی را به دزدیدن ببرند.وی درکنار اخطار به متخلفان و متجاوزان به میراث فرهنگی عنوان کرد: منطقه سفید کوه ازنا از منطقه های باستانی که محتمل هست […]

رئیس میراث فرهنگی، صنعت ها دستی و گردشگری ازنا اضافه کرد: این اشخاص می خواستند با استفاده از دستگاه گنج یاب در منطقه باستانی سفید کوه ازنا اشیا قدیمی را به دزدیدن ببرند.
وی درکنار اخطار به متخلفان و متجاوزان به میراث فرهنگی عنوان کرد: منطقه سفید کوه ازنا از منطقه های باستانی که محتمل هست دارای اشیا قدیمی باشد.

۷۲۷۹/۳۰۲۲
خبرنگار: جابراسدی ** انتشاردهنده: احسان کردی