گروه: اخبار
تاریخ: ۸:۳۷ :: ۱۳۹۶/۰۲/۲۷

روزنامه اعتماد: دفتر سخنگوی ناجا درباره تیراندازی به یکی از کاندیداهای شورای شهر کلاچای توضیحاتی ارایه کرد. تیراندازی به کاندیدای شورای شهر کلاچای با تفنگ ساچمه‌ای بوده و در حال حاضر این کاندیدا سالم است. همچنین فرد ضارب نیز از سوی پلیس دستگیر شده است. یکی از کاندیداهای پنجمین دوره شورای شهر کلاچای به نام […]

روزنامه اعتماد: دفتر سخنگوی ناجا درباره تیراندازی به یکی از کاندیداهای شورای شهر کلاچای توضیحاتی ارایه کرد. تیراندازی به کاندیدای شورای شهر کلاچای با تفنگ ساچمه‌ای بوده و در حال حاضر این کاندیدا سالم است. همچنین فرد ضارب نیز از سوی پلیس دستگیر شده است. یکی از کاندیداهای پنجمین دوره شورای شهر کلاچای به نام ک- ع که وکیل دادگستری است، حدود ساعت ٢١ روز ٢۵ اردیبهشت ماه هنگام سخنرانی انتخاباتی در مسجد گیل کلایه منطقه پلرود کلاچای با شلیک گلوله یک اسلحه مورد هدف قرار گرفت و مجروح شد. ضارب از پشت پنجره مسجد به داخل شلیک کرد و انگیزه وی شخصی بود.