گروه: اخبار
تاریخ: ۰:۵۵ :: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

با نهایت تاسف و تالم باخبر گردیدیم همکارمان آقای میریاور امیدی دارفانی را وداع گفته هست. ضمن تسلیت به خانواده محترم وی برای آن زنده یاد رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان حوصله و شکیبایی آرزو

با نهایت تاسف و تالم باخبر گردیدیم همکارمان آقای میریاور امیدی دارفانی را وداع گفته هست.
ضمن تسلیت به خانواده محترم وی برای آن زنده یاد رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان حوصله و شکیبایی آرزو