تاریخ: ۱۴:۳۹ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
درمان ۱۱ هزار مریض دچار به اضافه وزن در مرکز تحقیقات چاقى

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛  به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار عبدالرضا پازوكى رئيس مركز تحقيقات جراحى هاى كم تهاجمى چاقى در جلسه خبرى سومين كنگره پيشگيرى چاقى و ششمين كنگره جراحى هاى چاقى كه امروز در مركز تحقيقات چاقى بيمارستان […]

درمان ۱۱ هزار مریض دچار به چاقى در مرکز تحقیقات چاقىبه گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛  به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار عبدالرضا پازوكى رئيس مركز تحقيقات جراحى هاى كم تهاجمى چاقى در جلسه خبرى سومين كنگره پيشگيرى چاقى و ششمين كنگره جراحى هاى چاقى كه امروز در مركز تحقيقات چاقى بيمارستان حضرت رسول برگزار گردید، عنوان کرد: از سال ٨٦ فلوشيب جراحى درونى را مسیر اندازى کردیم، زيرا در اشخاص چاق مفرط جراحى براى پيشگيرى از آسیب ها توصيه مى گردد.

تعميم شیوه هاى علمى و كنار زدن شیوه هاى غير علمى از اغراض كنگره چاقى

تعميم شیوه هاى علمى و كنار زدن شیوه هاى غير علمى از اغراض كنگره چاقى در ادامه محسن پازوكى دبير اجرايى سومين كنگره جراحى چاقى و متابوليک مطرح نمود: در اين كنگره شیوه هاى پيشگيرى يكى از اغراض تعميم دادن شیوه هاى علمى و كنار زدن شیوه هاى غيرعلمى در بحث چاقى هست.

وى دنبال کرد: كنگره پيشگيرى و معالجه چاقى و كنگره جراحى هاى چاقى مقارن برگزار مى گردد.

دبير اجرايى ششمين كنگره پيشگيرى و معالجه چاقى يادآور گردید: ششمين كنگره پيشگيرى و معالجه چاقى و سومين كنگره جراحى هاى چاقى ٨ تا ١٠ آذر در مركز همايش هاى دانشگاه شهيدبهشتى با حاضر بودن عموم مردم برگزار مى گردد.

انتهاى پيام/