گروه: مجله
تاریخ: ۱۶:۱۱ :: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

  سمیرا ۸ ساله در حالی باید به خانه شوهر برود که هیچ تعریفی از معنا ازدواج ندارد. حدود دو سال قبل در کوره پزخانه های پاکدشت در حالی که در اوائل دوره کودکی خود حضور دارد وی را به نامزدی یک پسر درآوردند، در حالی که سمیرا در عالم کودکی خود هیچ تعریفی از نامزد […]

  سمیرا ۸ ساله در حالی باید به خانه شوهر برود که هیچ تعریفی از معنا ازدواج ندارد.

حدود دو سال قبل در کوره پزخانه های پاکدشت در حالی که در اوائل دوره کودکی خود حضور دارد وی را به نامزدی یک پسر درآوردند، در حالی که سمیرا در عالم کودکی خود هیچ تعریفی از نامزد نداشت.
این ماجرا از زمانی آغاز گردید که پدر سمیرا از یکی از دوستان خود ۲۰ میلیون تومان قرض کرد و توان پس دادن آن را نداشت به همین سبب حاضر گردید که دختر خود را عروس پسر آن مرد کند.
در شش سالگی با رضایت خانواده ها سمیرا با پسر ۱۴ ساله آن خانواده نامزد گردید و قرار هست بزودی به خانه شوهر برود. 
 
 سمیرا که یک دختر افغانی هست منحصرا یکی از چندین دختری هست که در سن پایین و درعالم کودکی قربانی ازدواج های اجباری می گردند. 

photo_2018-01-31_12-58-04