گروه: شغل
تاریخ: ۱۶:۲۴ :: ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
دانش بنیان بیست و یکم منتشر شد

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، «جسارت»، «رقابت پذیری» و «پشتکار»؛ مثلث موفقیت در عرصه کسب و کارهای دانش بنیان و البته بسیاری دیگر از عرصه های اجتماعی شناخته شده است. شماره بیست و یکم ماهنامه «دانش بنیان» نگاهی ویژه به این […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، «جسارت»، «رقابت پذیری» و «پشتکار»؛ مثلث موفقیت در عرصه کسب و کارهای دانش بنیان و البته بسیاری دیگر از عرصه های اجتماعی شناخته شده است. شماره بیست و یکم ماهنامه «دانش بنیان» نگاهی ویژه به این ضرورت ها انداخته است.

آمارها، اغلب پیش از آنکه در عرصه عمومی کارساز و راهگشا باشند، جذابیت و بیننده ایجاد می کنند. البته آمارهای غیررسمی از مبادی غیرحرفه ای!

پرویز کرمی سردبیر ماهنامه دانش بنیان در یادداشت خود با تیتر «این شرح بی نهایت»، به آمارهای غیرواقعی مهاجرت دانشجویان و فضای نگران کننده ای که ایجاد می کند، پرداخته و نکات قابل تاملی را ارائه کرده است. 

بیست و یکمین شماره ماهنامه «دانش بنیان» به صاحب امتیازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مدیرمسئولی سورنا ستاری و سردبیری پرویز کرمی در ۱۳۲ صفحه، ویژه شهریور و مهرماه ۱۳۹۶ منتشر شده است.