تاریخ: ۱۳:۲۴ :: ۱۳۹۸/۰۳/۲۵

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دانشگاه گیلان بر اساس سوابق تحصیلی بدون آزمون برای سال تحصیلی ۱۳۹۸ دانشجو می پذیرد.   بنابراین گزارش، دانشگاه گیلان در رشته‌های زیست شناسی گیاهی، زیست شناسی، مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، علوم و مهندسی باغبانی، علوم و مهندسی خاک، علوم دامی، علوم […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دانشگاه گیلان بر اساس سوابق تحصیلی بدون آزمون برای سال تحصیلی ۱۳۹۸ دانشجو می پذیرد.   بنابراین گزارش، دانشگاه گیلان در رشته‌های زیست شناسی گیاهی، زیست شناسی، مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، علوم و مهندسی باغبانی، علوم و مهندسی خاک، علوم دامی، علوم و مهندسی جنگل، علوم و مهندسی شیلا ت.، علوم و مهندسی محیط زیست، مهندسی طبیعت، زبان روسی، علوم قرآن و حدیث دانشجو پذیرش دارد.