تاریخ: ۶:۱۶ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

نخستین نتیجه های حدود یک ماه دیگر ارزیابی می‌شود ولی نتیجه‌ قطعی درباره این که آیا این شیوه کارآمد بوده یا نه، تا سه ماه دیگر مشخص خواهد گردید. اگر این نتیجه با پیروزی رو‌به‌رو گردد، مؤثری شگرفی در زمینه‌ ژن معالجهی خواهد داشت. روش‌های تصحیح ژنی فرعی در تحقیقات بسیاری به کار گرفته شده‌اند. […]

نخستین نتیجه های حدود یک ماه دیگر ارزیابی می‌شود ولی نتیجه‌ قطعی درباره این که آیا این شیوه کارآمد بوده یا نه، تا سه ماه دیگر مشخص خواهد گردید.

اگر این نتیجه با پیروزی رو‌به‌رو گردد، مؤثری شگرفی در زمینه‌ ژن معالجهی خواهد داشت. روش‌های تصحیح ژنی فرعی در تحقیقات بسیاری به کار گرفته شده‌اند. به‌عنوان نمونه، محققان توانسته‌اند سلول‌های خاصی را قبل از تزریق به بدن مریض ها در آزمایشگاه دستکاری کنند. درمان‌های ژنتیک دیگر، به هیچ عنوان دگرگونیی در دی‌ان‌ای احداث نمی‌کنند و صرفا در بعضی شرطها خاص قابل بکارگیری می باشند و طبق مرسوم اثرها آنان موقت هست. اگرچه نمی‌توان آینده‌ امیدبخش ژن‌درمانی درون بدن را نادیده گرفت، ولی ضروری هست به سبب برخوردار باشیم تازه در اوائل طریق بکارگیری از این شیوه معالجهی در آدم قرار داریم. هر هنگامی که دگرگونیی در کد ژنتیک احداث کنیم، دیگر نمی‌توانیم آن را به حالت اولیه‌اش بازگردانیم.

آ آزمایش‌های مکرری برای ارزیابی بی‌خطر بودن این شیوه در نمونه‌های حیوانی انجام شده و محققان طبق نتیجه های آنان در مجموع رویکرد مثبتی به این شیوه معالجهی دارند، ولی طبعا ضروری هست محتاطانه عمل کنند، چون با دقت به نوظهور بودن این فناوری، محتمل هست پیامدی احداث گردد که از قبل گمان نشده و آمادگی برای آن فراهم نشده باشد، ولی با همه‌ این خطرهای، احتمال خلاصی از بیماری برای مادوکس آن‌قدر باارزش بوده که حاضر گردد به این شیوه معالجهی شانس آزمون بدهد. این احتمالا نوعی از خود گذشتگی هست، من مشتاقم خطرهای این شیوه را قبول کنم، چون امید دارم این فناوری بتواند به من و سایر انسان‌ها مساعدت کند.»

» وسیله تصحیح ژنی نوکلئازهای انگشتِ روی (Zinc Finger Nucleases) نام دارند. شیوه بکارگیری از آنان به این صورت هست که ژن تازه و دو پروتئین انگشتِ‌روی به داخل ویروسی بی‌خطر فرستاده می‌شوند.

منبع: IFL Science

مترجم: عسل اخویان طهرانی