تاریخ: ۱۵:۲۶ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

امام جمعه موقت ساری با اظهار اینکه شیطان قادر نیست اشخاص مدام الذکر را بفریبد، اهتمام کرد: یکی از اسفاری که ضروری هست به آن ارزش دهیم تسبیحات فاطمه زهرا(س) هست.قاسمی گفت: طائفه پنجم که شیطان قادر به فریب انها کسانی می باشند به دنبال لقمه حلال می باشند و شکر خداوند را به جای […]

امام جمعه موقت ساری با اظهار اینکه شیطان قادر نیست اشخاص مدام الذکر را بفریبد، اهتمام کرد: یکی از اسفاری که ضروری هست به آن ارزش دهیم تسبیحات فاطمه زهرا(س) هست.قاسمی گفت: طائفه پنجم که شیطان قادر به فریب انها کسانی می باشند به دنبال لقمه حلال می باشند و شکر خداوند را به جای می آورند.وی با اظهار اینکه استان مازندران در مرحله دفاع مقدس و پس از ان زیاد مطلوب درخشید، اضافه کرد:  مازندران در آزادسازی سوسنگرد نقش آفرینی کرد و شهید بهرامی فرمانده دفاع مقدس در آزاد سازی سوسنگرد زیاد ویژه بوده که متاسفانه بعضی از مازندرانی ها نیز از این شخصیت اطلاعاتی ندارند.امام جمعه ساری با اظهار اینکه متاسفانه در هشت سال دفاع مقدس نتوانستیم نقش مازندران را تصریح کنیم، گفت: متاسفانه خیلی از مدیران و مردم شهید بهرامی ها، طوسی ها، و… وی با اظهار اینکه صدام برای سر فرمانده لشکر کربلا در دوران دفاع مقدس پاداش گذاشت،  اضافه کرد: نخستین استانی که توانست وعده های که برای حماسه بازسازی  سوسنگرد جامعه اقدام بپوشاند مازندران بود.
قاسمی گفت: استان مازندران نیازمند برخوردار بودن موزه دفاع مقدس هست تا نسل حاضر بفهمند که رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس چه ایثارگری هایی کردند.وی از تلاش های سردار ملکی که همت بسیاری در ارائه شهدای استان مازندران دارند و به جمع آوری خاطرات شهدا و رزمندگان دفاع مقدس پرداختند تقدیر و تشکر کرد.

این مطلبو از دست ندید!  کیسه آشغال های دوستدار محیط زیست تولید گردیدند