گروه: سبک زندگی
تاریخ: ۹:۴۲ :: ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

صراط: مخاطب های برنامه های اقتصادی همیشه هم نباید صاحبان اکتساب و کار باشند و یا یک کارخانه بزرگ دارا باشند، لکن کارمندان و یا زنانی خانه دار هم توان دارند دنبال کننده طرحی اقتصادی باشد. « «پایش» و «حرف حساب» دو برنامه اقتصادی هست که یکی شبانگاهی و دیگری آنتن زنده صبحگاه شبکه یک […]

صراط: مخاطب های برنامه های اقتصادی همیشه هم نباید صاحبان اکتساب و کار باشند و یا یک کارخانه بزرگ دارا باشند، لکن کارمندان و یا زنانی خانه دار هم توان دارند دنبال کننده طرحی اقتصادی باشد. « «پایش» و «حرف حساب» دو برنامه اقتصادی هست که یکی شبانگاهی و دیگری آنتن زنده صبحگاه شبکه یک سیما را به خود تعلق داده هست.
 
 به گزارش راهنمای سفر من به نقل از فارس کیا داوود اسفندیاری مدتی هست که اجرای این دو برنامه را به عهده دارد و اتفاقا خودش هم سالهاست که در حوزه اقتصادی فعالیت می کند. با اسفندیاری در مورد این دو برنامه و خط قرمزهایی که سازمان صدا و سیما برای روی آنتن رفتن این برنامه ها دارد و علاوه بر این اقدامات روزمره خودش که هیچ یک بی ارتباط به حوزه اقتصاد نیستند، به گفت وگو نشستیم.
 
**
 
– از اول دبیرستان سر کار می رفتم از دست فروشی گرفته تا … اما بختی که آوردم این بود که برای انتخاب رشته دانشگاه، کارشناسی خبرنگاری بود و من که رشته تحصیلیم ریاضی بود لازم هست گرایش اقتصادی و استراتژیک را انتخاب می کردم. هم زمان با تحصیل در دانشگاه شب کار اورژانس بودم و هم زمان خودروی خریدم که دست فروشی را کمتر کردم و مسافرکشی را جایگزین آن کردم. تمامی این مراحل از نظرم خیلی سخت نبوده و من این سبک زندگانی کردن را دوست داشتم و همیشه لازم هست کاری انجام دهم.
 
** در این سالها و در بین تحولاتی که در بعضی اصناف ایجاد کردید، کدام به دیدگاه خودتان دلچسب تر بوده است؟
 
– اصولا اقداماتی که در آنان چالش وجود دارد را دوست دارم، درست هست روزنامه نگاری تنش دارد اما در کنار آن میتوان اثرها مفیدی بر اطراف گذاشت. ایجاد اشتغال در بعضی و رونق اکتساب و کارشان. … هم زمان با کار کردن در این روزنامه ها در برنامه اقتصاد روز و سیاست های گزارشگر بودم. حتی خیلی از صفحه هایی که هم اکنون در بعضی روزنامه های اقتصادی دیده می گردد را گروه ما راه اندازی کرد و پیش از آن چنین چیزی وجود نداشت. فضایی که ما برای پشتیبانی از صنعت و تولید ایجاد کردیم و دنبال کنندهی مشکلات آنان با اهمیت ترین کاری بوده که بنظرم در مطبوعات انجام داده ام.
 
** پرحاشیه ترین موضوع ای که دنبال کردید را به علت دارید؟
 
– مساعدت کردن به عده ای اشخاص بیکار شده در حیطه روزنامه نگاری و بعدا پیدا کردن کار برای آنان و حتی ترقی اکتساب و کارشان از اقداماتی بود که در این سالها انجام دادم.  ** پرحاشیه ترین موضوع ای که دنبال کردید را به علت دارید؟  – در برنامه های تلویزیونی بوده و اگر هم اکنون بخواهم بگویم بار دیگر دردسر می گردد، حتی مرحله ای منع شده الکار شده بودم. در این سالها دنبال کنندهی مشکلات اکتساب و کار دردسرهای بسیاری را برای ما درست کرده هست. آ
 
 
 
** می اندیشم پس از این همه سال و پرداختن به موضوع های ملتهب در روزنامه نگاری دیگر به نقطه شناخت کامل رسیدید و می دانید که از دیدگاه حقوقی چگونه برخورد کنید؟
 
– او به سود مردم دارد کار می کند و طبیعت کارش هم همین هست.
 
** روحیه انجام کار درست از کودکی با شما همراه بوده؟
 
– اما آن چیزی که در این میان به انسان انرژی می دهد این هست که در هر حال دلش به این خوش هست که دارد کار درستی انجام می دهد.  ** روحیه انجام کار درست از کودکی با شما همراه بوده؟  – از کودکی همین گونه بودم.
 
** چگونه وارد حیطه اجرا شدید؟
 
–  ** چگونه وارد حیطه اجرا شدید؟  – به موازات دانشگاه شب کار اورژانس بودم، اما دنبال پیدا کردن کار در روزنامه هم بودم که سال ۷۷ در روزنامه ایران بعنوان کارورز مشغول به کار گردیدم. در مرحله ای با خودم مسابقه گذاشتم تعداد خبر ها تولیدی در صفحه خودمان را بالا ببرم، بعد دنبال این بودم که تعداد خبر ها صفحه اول روزنامه زیادتر از اقدامات من باشد و بعد چالش من قسمت خبر ها من از خبر یک روزنامه گردید.
 
** به چه علت اسپانسر را دوست نداشتید؟
 
– مرحله ای هم به حرفشان گوش دادم اما پس از مدتی که بار دیگر به این رسانه رسیدم علی رغم اینکه تاکنون خواسته ها هست، تصمیم گرفتم که تحت هیچ شرایطی دیگر تلویزیون را با پول قاطی نکنم. زمانیکه اسپانسر وارد کار ما گردد دیگر کارمان قابل اعتماد و دفاع نیست.
 
** به چه علت از مطبوعات فاصله گرفتید؟
 
–  ** به چه علت از مطبوعات فاصله گرفتید؟  – مدتی در مطبوعات کار کرده بودم و در آخر هم روزنامه پول را طراحی نمودیم و بعد به روزنامه اقتصاد پویا رفتیم.
 
** چه رخدادی افتاد که شما را به رشته اقتصاد علاقه مند کرد؟
 
– برای تلویزیون هم همین اتفاق بزودی خواهد افتاد. استراتژیک را دوست نداشتم و دیگر انتخاب دیگری برایم نمی ماند. پس از قبولی در دانشگاه به سرعت در روزنامه مشغول به کار گردیدم وگرنه دوست داشتم تا روزنامه نگاری را در قسمت فرهنگی و هنری ادامه دهم. این دو کار را در کنار هم پیش بردم تا مکانی که یکروز نگاه کردم کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی به فهرست رشته ها اضافه شده هست و از آن استقبال کردم.
 
** حوزه اقتصاد چه جذابیتی برای شما دارد؟
 
– تفکر کردم که با خواندن این رشته توان دارم روزی به مردم در پرورش اکتساب و کارشان مساعدت کنم که این اتفاق هم افتاد. من گزارشگر برنامه سیاست های و اقتصاد روز بودم اما در سال ۸۱ از برنامه خارج رسیدم آنهم به علت نا منظمی شان. چراکه نا منظمی آنان کار من را مختل کرده بود.
 
** چگونه گردید که بار دیگر به تلویزیون آمدید؟
 
– اما گروهی که با هم خارج گزارش می گرفتیم به مسیری همکاری مان را ادامه دادیم و به طور مستمر در طول سال هایی که تلویزیون نبودم با هم همفکری می کردیم.  ** چگونه گردید که بار دیگر به تلویزیون آمدید؟  – با آقای تهرانی که در سالهای ۷۹ تا ۸۱ مدیر تولید گروه اقتصاد تلویزیون بود رفیق شده بودیم و همان طور همکاری می کردم. یکروز به من گفت مدتی من هر کاری می کنم به من برنامه نمی دهند و من اظهار کردم خب نمونه بساز و نشانشان بده او هم اظهار کرد خرج دارد و من هم اظهار کردم اگر جسارتش را نداری خب بی خیال شو. پس از مدتی اظهار کرد می خواهم نمونه بسازم اما مجری هایی که سراغ داشتم رقم های بالایی را به من اظهار کردند و من توان ندارم انقدر هزینه کنم. در آخر هم بعنوان مجری کارشناس جلسه های متفاوتی رفتیم که به تولید برنامه نرسید. سال ۸۹ مجری کارشناس برنامه «کلید» گردیدم که یکروز در هفته اجرا داشتم. بین ۷ مجری که گروه اقتصاد داشت، مجری ثابت برنامه «با شما» گردیدم که اسمش به سخن حساب دگرگونی کرد و تاکنون ۶ سال از تولید آن می گذرد.
 
** تفکر می کنید ارزشش را داشت؟
 
– چکیده اینکه حضور تلویزیونی ام زیادتر گردید و به همین نسبت  کار و کاسبی ام را نتوانستم با قدرت قبل ادامه دهم هر چند هم اکنون در چند رشته اکتساب وکارهای خودم را هم دارم.
 
 
 
** شما چند شاخه حرفهی را هم زمان با یکدیگر پیش می برید، اما نکته اینجا هست که آیا اینکه همه این فعالیت ها در یک فیلد می باشند به نفعتان هست یا به ضررتان؟
 
–  ** تفکر می کنید ارزشش را داشت؟  – نمی دانم، اما از این دیدگاه که در فضای اکتساب و کار، محیط اطرافیان، فضای اقتصاد کشور تاثیر گذار بودم مطلوب بود، البته ما گروهی کار می کردیم که من به اندازه خودم و آنان به اندازه خودشان قسمت دارند. اما خب دردسرهایی هم دارد و کار کردن در تلویزیون موجب گردید تا کار و کاسبی من خراب گردد.
 
** چگونه تخصص و مشاوره اکتساب و کار را یاد گرفته بودید؟
 
– اما از سویی در اکتساب و اقدامات شخصی  دردسرهایی هم وجود دارد و آنهم  این هست که با هر فردی که می خواهیم بیزینس انجام دهیم مدام می ترسیم که واقعه یی درست نشود و همین محدودیتهایی را برای ما ایجاد می کند.  ** چگونه تخصص و مشاوره اکتساب و کار را یاد گرفته بودید؟  – از کودکی برای خودم و اطرافیانم اکتساب و کار ایجاد کردم. این جریان را برای روزنامه نگاران بیکار شده ادامه دادم. کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی خواندم و بعدا از این کار آغاز کردم به پول درآوردن، اما جهت پول در آوردنش از همان سالها تاکنون برایم زیاد ارزشمند نبوده و زیادتر مساعدت کردن به مردم برایم ارزشمند بوده هست. آ تاکنون هم این کار قسمت بسیاری از وقت من را می گیرد و آنقدری هم پول ندارد، چراکه به خیلی اشخاص و اقشار متمایز مشاوره می دهم. آنقدر این کار را تکرار کردم که دیگر در آن خبره گردیدم. حتی در رادیو ایران برنامه دخل و خرج را ساعت ۲ بامداد با موضوع اکتساب و کار داشتم که مخاطب های بسیاری هم داشت و این اواخر هم در رادیو تندرستی این کار را انجام می دادم.
 
** مسئله ای در قسمت فعالیت های خود دارید؟
 
– در هفته هم قسمتی از وقتم را به این کار تعلق می دهم.  ** مسئله ای در قسمت فعالیت های خود دارید؟  – هم اکنون آرزویم این هست که شرایطی بوجود می آمد که بابت همین کاری که در تلویزیون انجام می دهم آنقدر غنی باشم که دیگر ناچار نباشم چهار جای دیگر برای خرج زندگیم کار کنم. اتفاقا همین موجب گردید که من در مرحله تازه به تلویزیون بیایم، اینکه کاسبی ام مطلوب بود و من می توانستم بدون احتیاج به درآمد تلویزیون به این رسانه بیایم. اما هم اکنون دوست داشتم شرایط طوری بود که منحصرا اجرا و برنامه سازی درآمد لازم را تهیه می کرد.
 
** هم اینکه سازمان مشکل پولی دارد و هم اینکه فضای بی ثباتی داریم و هر لحظه محتمل هست برنامه پایش و سخن حساب پخش نشود و حتی پخشش متوقف شود! اتفاقا این ایام پس از ۶ سال برنامه سخن حساب پخشش متوقف شده که علتش را هم نمی دانیم و در پی سبب هم هستیم.  ** موضوع ارزشمندی که در حوزه اقتصادی آنهم در برنامه تلویزیونی ارزشمند و پررنگ هست، خط قرمزها هست.
 
– قطعا برای شما که روحیه جسور ژورنالیستی دارید پیش آمده که گاهی وادار به کاری شوید که دلتان نخواهد و فشاری به برنامه و خودتان وارد گردد. .. او در این گفت وگو به قانون های خاص کارخانه چسب هل اشاره کرده بود و اظهار کرد که کارگرها اکثر از ده دقیقه توان ندارند برای استفاده از سرویس بهداشتی زمان بگذارند و یا اینکه اگر ابزار نرسید لازم هست یک دست و یک پایشان را بالا دریافت کنند و . پس از این اظهار کرد وگو یک پیج که این خبر را کار کرده بود و بازدیدهای بسیاری هم داشت، من سری به قسمت کامنت های مردم زدم و نگاه کردم که یا داشتند به مدیرعامل چسب هل توهین می دادند یا مردم به همدیگر توهین می دهند… .. لازم هست درست اش کنیم. لازم هست از ارگان های متفاوت بخواهیم تا برنامه های خود را به طور واضح اعلام کنند.
 
 
 
** پس از اینهمه سال شما توانستید زبان نرم گفت وگو کردن با آنان را بدست آورید؟
 

 
** تا کنون برایتان پیش آمده که بابت اجرای طرحی با موضوع خاص، از سمت مدیران تذکری دریافت کنید و این منتج به منع شده الکاری شما و حذف برنامه از آنتن تلویزیون شود؟
 
–  ** تا کنون برایتان پیش آمده که بابت اجرای طرحی با موضوع خاص، از سمت مدیران تذکری دریافت کنید و این منتج به منع شده الکاری شما و حذف برنامه از آنتن تلویزیون شود؟  – بله حتی در مرحله ای از کار معلق گردیدیم.
 
** بابت سایر مورد ها هم خط قرمزها را رعایت نکرده بودید؟
 
– می گفتند این بچه هم کار دست خودش می دهد هم ما. اما اینکه دیده بشوم یا نه خیلی برایم ارزشمند نبوده هست.
 
** تا کنون شده که بخواهید به امری بپردازید و مدیران با آن مخالفت کنند؟
 
– دیده شدن برایم ارزشمند نیست حتی اگر بدانم من تهیه کننده شوم و فرد دیگری اجرا را دست بگیرد و بتواند جهت مؤثری کار را بالا ببرد با نهایت میل این کار را انجام می دهم کما اینکه در سال هایی که خبرنگار بودم هم خیلی تصویر و اسم خودم را منتشر نکردم.
 
** به چه علت تلویزیون از برنامه ملتهبی مانند «پایش» و «حرف حساب» پشتیبانی کرده است؟
 

 
** تفاوت برنامه «پایش» و «حرف حساب» در چیست و تفکر می کنید به چه علت بعضی از اصناف با این برنامه موضع دارند؟
 
– «  ** به چه علت تلویزیون از برنامه ملتهبی مانند «پایش» و «حرف حساب» پشتیبانی کرده است؟  – خواسته مدیران ارشد تلویزیون این هست که این گونه برنامه ها در تلویزیون پخش گردد. «  ** تفاوت برنامه «پایش» و «حرف حساب» در چیست و تفکر می کنید به چه علت بعضی از اصناف با این برنامه موضع دارند؟  – «حرف حساب» برنامه خودمانی صبحگاهی هست که به زبان مردم سخن می گوید و مشکلات مردم را اظهار و دنبال کنندهی می کند و تعلیم و مشاوره اکتساب و کار به آنان می دهد و اشخاص موفق اکتساب و کار را می آورد و با آنان گفت وگو می کند و این جزو اغراض و محوریت فعالیت تلویزیون بوده هست ولی علی الظاهر اکنون دیگر مباحث دیگری ارزشمند هست. «پایش» در مورد شفافیت در اقتصاد، پشتیبانی از تولید ملی، پشتیبانی از اکتساب و کار، برطرف موانع اکتساب و کار، داعیه بخشی به جوانان برای راه اندازی اکتساب و کار فعالیت می کند. به دیدگاه شما به چه علت لازم هست چنین طرحی رد کننده داشته باشد؟ عموما کسی با این برنامه رد کننده نیست و همه در پی این برنامه می باشند. عموما تلویزیون مخصوصا در مرحله تازه آقای علی عسکری، میرباقری و برازش از این دو برنامه پشتیبانی کردند اما در نهایت چالش هایی هم وجود دارد.  برای نمونه در یک برنامه چالشی دیگر در تلویزیون نهایت پولی که محتمل هست جا به جا گردد یک میلیارد تومان هست.
 
** اما اینطور به دیدگاه می رسد که شما در سخن حساب با بیننده صمیمی تر هستید؟
 
–  ** اما اینطور به دیدگاه می رسد که شما در سخن حساب با بیننده صمیمی تر هستید؟  – بله، در سخن حساب با بیننده خودمانی تر هستم و دستم در آن بازتر هست و راحت ترم و آن مجری ای که در سخن حساب هستم در پایش نیستم. درست هست پایش به سبب زمان پخش مناسب بیننده زیادتر باشد اما در سخن حساب درصد زیادتری از بینندگان تلویزیونی را جذب می کردیم. سبک خودمانی و داغ سخن حساب تا کنون موفق تر بوده هست.
 
 
 
** در بحث محتوایی چطور؟
 
–     ** در بحث محتوایی چطور؟  – محتوای این دو برنامه در مرحله های متفاوت با یکدیگر فرق می کند اما هر دو مکمل هم می باشند. پایش جدیتر و ملی تر هست و تعداد بسیاری از مدیران دولتی و کشوری این برنامه را می نگرند و حواسمان لازم هست زیادتر جمع باشد که خدای نکرده خطایی مرتکب نشویم… اما سخن حساب را زنانی خانه دار، نگهبان ها، علاقه مندان به اکتساب و کار و . یکی از قسمت های این برنامه مسابقه فیلم و تصویر هست که اتفاقا در این قسمت رکوردهای مطلوبی داریم و تا کنون پیشینه نداشته در یک برنامه تلویزیونی این میزان فیلم و تصویر ارسال گردد. ما اهتمام کردیم در هر دو برنامه با ادبیاتی سخن بزنیم که بتوانیم همه قشر و سن ها را جذب برنامه کنیم و هر چند علمی سخن گفتیم اما با ادبیاتی آسان این کار را انجام دادیم. پیش از ظهور برنامه های سخن حساب و پایش برنامه شاخصه اقتصادی در تلویزیون نداشتیم که مردم در مورد آن سخنی بزنند و با آن ارتباط مطلوبی گرفته باشند!
 
** تفکر می کنید علتش چه بوده است؟
 
– پیش از ظهور برنامه های سخن حساب و پایش برنامه شاخصه اقتصادی در تلویزیون نداشتیم که مردم در مورد آن سخنی بزنند و با آن ارتباط مطلوبی گرفته باشند!  ** تفکر می کنید علتش چه بوده است؟  – دلایل متفاوتی توان دارد دارا باشد که یکی از آنان صراحت اظهار و بازگو کردن مشکلات مردم بوده هست که پیشتر با این صراحت اظهار نمی گردید. دیگری همکاری با مردم هست. جالب هست بدانید یکی از آرزوهایم در وقتی که مطبوعات ژورنالیست بودم همین بود که بتوانم مشکل مردم را دنبال کنندهی و برطرف کنم و اکنون تلویزیون این فضا را در اختیارمان قرار داده هست که از این خوب تر چه می خواهیم؟!
 
** هم اکنون به آرزویتان رسیدید؟
 
– مردم دوست دارند که فردی صدای آنان را به گوش مدیران برساند و مشکلاتشان را حل کند. کاری که من دوست دارم انجام دهم را تاکنون انجام ندادم… هم اکنون آرزویم این هست که بتوانم در رسانه ای جامع با یک مقام مسئول گفت وگو کنم بدون اینکه کسی بگوید پیغام پسغام، این را بپرس آن را نپرس، به کارش کاری نداشته باش و .
 
** تفکر می کنید این آرزویتان به تحقق برسد؟
 
–   یادم هست روزیکه به تلویزیون رسیدم به من گفتند با این سبکی که تو در اجرا داری زیادتر از یک هفته در تلویزیون دوام نمی آوری و اتفاقا من دو برنامه پرمخاطب صبحگاهی و شبانگاهی بصورت زنده طی این ۶ سال داشته ام.
 
 
 
** به نظرتان خط قرمزهای سازمان نسبت به سالهای گذشته کمتر شده است؟
 

 
** یادم هست چند سال پیش مجری آقا با مهمان خانم نمی توانست گفت وگو کند! اما دیگر در حال حاضر زمانِ این سخن ها نیست.
 

 
** نمی خواهید در حوزه های دیگر اجرا کنید؟
 
–  – بله، خوب ترین دوران طلایی ما در نقد صریح سالهای ۹۰ تا ۹۲ بود و دست ما بعنوان مجری در برنامه بازتر بود و راحت تر نقد می کردیم و کسی کاری به کارمان نداشت و راحت تر از این ایام کارمان را انجام می دادیم.
 
** وظیفه من بعنوان مجری این هست که مدام در حال کتاب خوانی و مطالعه باشم و به همین علت هست که می گویم ای کاش آنقدر درآمدم از تلویزیون زیاد بود که می توانستم منحصرا مجری گری کنم و به اقدامات دیگرم نپردازم و این زمان را صرف مطالعه کنم.
 
– «  ** برنامه «پایش» و «ثریا» در مباحثی شبیه به هم عمل می نمایند مخصوصا در برنامه های اقتصادی.
 
**  – «پایش» زودتر معروف گردید و ما نیز سبک خودمان را آوردیم و خیلی از برنامه های دیگر هم به نحوی از سبک و روش ما کپی برداری کردند. چه رخدادی افتاد که برنامه را ترک کرد؟
 
–  ** اوایل مرتضی حیدری مجری برنامه پایش بود.
 
 
 
** خودتان دوست داشتید حیدری در برنامه بماند؟
 
– آ چه رخدادی افتاد که برنامه را ترک کرد؟  – ما نیز تاکنون نمی دانیم اما می اندیشم که یک نفر دوست نداشت که او این برنامه را اجرا کند و من هم پس از رفتن او منع شده التصویر گردیدم و حیدری هم به خبر رفت.     ** خودتان دوست داشتید حیدری در برنامه بماند؟  – آن زمان خیلی دوست داشتیم که با هم ادامه دهیم حتی من چند ماه روی صندلی او ننشستم و روی صندلی خودم می نشستم. راستش را بخواهید از همان اول دوست نداشتم به پایش بیایم چرا که مجری سخن حساب بودم و در پایش مجری دوم می گردیدم و این را دوست نداشتم.
 
** چگونه مخاطب های این برنامه را می بینند؟
 
– چگونه مخاطب های این برنامه را می بینند؟  – برای نمونه یک شب که برنامه نداشتیم، با مشورت تهیه کننده قرار گردید در اینستاگرام لایو مشاوره اکتساب و کار دارا باشیم. آ در حالیتکه می توانستم در آن ساعت شب بخوابم و این کار را نکنم. بعضی برنامه ها در تلویزیون هم تا این اندازه بیننده ندارند.
 
** در این سالها چگونه توانستید «حرف حساب» را پویا نگه دارید تا مکانی که از جذابیتش کم نشود؟
 
– برای نمونه سال گذشته مسابقه ویدئویی «راز موفقیت من» را در برنامه سخن حساب راه انداختیم و علی رغم اینکه حتی پول تولید پلی بک ها را هم نداشتیم اما برنامه از این مسیر بار دیگر مطرح گردید و ما توانستیم عده ای جوان های موفق را پیدا نماییم که اگر به یک خبرنگار می گفتند یک جوان موفق پیدا کن، در مدت دوماه نمی توانست جوانی به این موفقی و با این خصیصه ها پیدا نماید و چقدر روحیه قسمت بود و اینستاگرام سخن حساب در مدت دوماه از ۲۰۰ نفر به ۱۰ هزار نفر رسید. من شخصا ارزش خاصی در مجری بودن نمی بینم و معتقدم اگر یک مجری پیشینه خبرنگاری، مدرس دانشگاه و کارشناس باشد آن وقت هست که میتوان به او مجری اظهار کرد. برای نمونه اگر احساس می کنید یک مجری مطلوب کار می کند و کارش مطلوب دیده می گردد قطعا در آن پس تخصص ژورنالیستی دیده می گردد الا اینکه مجری ای باشد که مردم به علت فیزیک ظاهری اش وی را ببینند.
 
** پر طرفدارترین قسمت «حرف حساب» کدام قسمت بود؟
 
– در این سالها هم بیننده من را در سخن حساب و پایش قبول کرد و با من کنار آمد و این مسوولیت من را زیادتر کرده هست.  ** پر طرفدارترین قسمت «حرف حساب» کدام قسمت بود؟  – در مرحله ای باشگاه مردمی راه انداخته بودیم و مشکلات مردم را دنبال کنندهی می کردیم، مردم مشکلاتشان را بهمراه تصویر برایمان می فرستادند و ما نیز با مسئول ذیربط در این ارتباط گفت وگو می کردیم که رفته رفته پرطرفدارترین قسمت برنامه گردید. یکبار هم کارمند دفتری مدرسه ای را در قسمت رمز موفقیت به برنامه آوردیم که قدرت مطلوبی در خوانندگی داشت و انعکاس های خیلی مطلوبی هم در فضای سایبری داشت. اول به ما اذن ندادند که وی را به برنامه بیاوریم منتهی من به دشواری پیدایش کردم و به او گفتم برایم فیلمی از مدرسه ای که در آن کار می کنی بفرست و پس از ان وی را به برنامه آوردیم و او بصورت زنده آواز خواند که امروز تقریبا همه حسن عبدی را دیده اند. حتی پرویز پرستویی که به عللی دوست نداشت در تلویزیون سخن بزند به این خاطر که ما مشکلات مردم را دنبال کنندهی می کنیم حاضر گردید بصورت تلفنی ارتباط زنده ای را با ما دارا باشد و در این ارتباط اظهار کرد که خودم هم در کودکی شبیه به این بچه بودم.