تاریخ: ۲۰:۳۷ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
خیران مازندرانی ۵۱۰ میلیارد ریال در حوزه تندرستی هزینه کردند

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری تسنیم از بابلسر، به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری تسنیم از ، سید عباس موسوی امروز در اولین مجمع شهرستانی تندرستی بابلسر‌ با اظهار اینکه در سال‌های موخر رویکرد تندرستی دگرگونی کرده هست، اظهار داشت: در حال حاضر برای ارتقای تندرستی در جامعه […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری تسنیم از بابلسر، به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری تسنیم از ، سید عباس موسوی امروز در اولین مجمع شهرستانی تندرستی بابلسر‌ با اظهار اینکه در سال‌های موخر رویکرد تندرستی دگرگونی کرده هست، اظهار داشت: در حال حاضر برای ارتقای تندرستی در جامعه ضروری هست به همکاری بین بخشی دقت گردد.

وی با اظهار اینکه رفاه تام اجتماعی و معنوی نشان دهنده تندرستی در جامعه هست، اضافه کرد: وزارت بهداشت صرفا ۲۵ درصد در حوزه تندرستی نقش دارد که همه نهاد ها و دستگاه‌ها ضروری هست به وظیفه خود در این حوزه عمل کنند.

رئیس دانشگاه علوم دکتری مازندران با تاکید بر اینکه تندرستی ضروری هست اولویت دستگاه‌ها و نهادها باشد، دنبال کرد: با دقت به دگرگونی سبک زندگانی شاهد افزایش بیماری در جامعه هستیم که می‌توان با کارهای پیشگیرانه این رقم را کاهش داد.

موسوی با تاکید بر اجتماعی کردن حوزه تندرستی، گفت: در سال سابق خیرین، ۵۱۰ میلیارد ریال در حوزه تندرستی همکاری کردند.

وی با اظهار اینکه اکثر از ۱۵۰ منزل بهداشت و ۶۸ مرکز جامع تندرستی در دولت تدبیر و امید احداث شده هست، گفت: زمین‌های خانه‌های بهداشت از طریق خیران اهدا شده هست.

بابلسر تستی طرح شناسایی مریض ها دیابتی روستاهای مازندران شد‌

مدیر شبکه بهداشت و معالجه بابلسر با اشاره به راه اندازی جایگاه ها بهداشتی در شهرستان، گفت: بابلسر تستی طرح شناسایی مریض ها دیابتی روستاهای مازندران گردید.

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری تسنیم از بابلسر، محسن نبی زاده امروز در اولین مجمع شهرستانی تندرستی بابلسر به راه‌اندازی جایگاه ها بهداشتی در دولت تدبیر و امید اشاره کرد و اظهار داشت: قبل از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید دو مرکز جامع تندرستی در شهرستان بابلسر وجود داشت که ۵۷درصد ان استیجاری بوده هست.

وی با اظهار اینکه در حال حاضر تمام جایگاه ها جامع تندرستی ملکی هست، اضافه کرد: در چند سال موخر ۴مرکز جامع تندرستی و ۱۱ منزل بهداشت احداث و مجهز کردن شده هست.

۵