گروه: سبک زندگی
تاریخ: ۱۹:۴۳ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
خوزستان ضروری هست در صنعت ها مادر جزو صادرکنندگان باشد

استاندار خوزستان اهتمام کرد: خواستگاه و درخواست کننده پژوهش هنگامی علمی باشد، معتبرتر و با تقاضاکننده زیادتری هم می باشد زیرا با افزایش جهت عملیاتی به تبع در صنعت هم کاربرد زیادتری پیدا می کند. استاندار خوزستان دنبال کرد: خواستگاه صنعت ها عظیمی مانند نفت، گاز، فولاد، پتروشیمی، برق و … استان خوزستان است؛ در […]

استاندار خوزستان اهتمام کرد: خواستگاه و درخواست کننده پژوهش هنگامی علمی باشد، معتبرتر و با تقاضاکننده زیادتری هم می باشد زیرا با افزایش جهت عملیاتی به تبع در صنعت هم کاربرد زیادتری پیدا می کند.

استاندار خوزستان دنبال کرد: خواستگاه صنعت ها عظیمی مانند نفت، گاز، فولاد، پتروشیمی، برق و … استان خوزستان است؛ در دستاورد از مسیر سازگاری با دانشگاه های متفاوت استان خصوصاً مادر توان دارد گام های تاثیرگذاری را در راستای خودکفایی و اقتصاد پایداریی بردارد.

رابطه داشتن با دانشگاه ها علاوه بر این موجب حرکت به طرف پیشرفت، پیشرفت و در عین حال رشد صادرات در راستای های متفاوت صنعت ها مادر هم می شود… شریعتی متذکر گردید: انتظار داریم که در صنعت ها مادر مانند حفاری، نفت، برق و .

هم جزو صادرکنندگان باشیم که در این راستا هم گام برمی داریم و برپایی این نمایشگاه ها موجب تحقق این اغراض می شود.

استاندار خوزستان در رابطه با روز دانشجو با اشاره به ضرورت استقلال دانشجوهای عنوان کرد: دانشجو ضروری هست در راستای پیشرفت کشور گام بردارد و در برابر زیر نا عدالتی رفتن و وابستگی کشور می ایستد و به تبع از راهبرد مستقل و آزاد شدن کشور پشتیبانی کند.