گروه: زنان
تاریخ: ۱۴:۱۸ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
خطر «ماهیان جیوه ای» برای سلامت

جیوه به عنوان ماده ای سمی وسیع در محدوده زیست، امروزه نگرانی های زیست محدودهی بین المللی را به دنبال داشته هست. کلیدی ترین مرجع مواجهه آدم با متیل جیوه نیز از مسیر استفاده ماهی و غذاهای دریایی آلوده هست. متیل جیوه در آدم به سرعت و به طور تمام جذب دستگاه گوارش می شود. […]

جیوه به عنوان ماده ای سمی وسیع در محدوده زیست، امروزه نگرانی های زیست محدودهی بین المللی را به دنبال داشته هست. کلیدی ترین مرجع مواجهه آدم با متیل جیوه نیز از مسیر استفاده ماهی و غذاهای دریایی آلوده هست.

متیل جیوه در آدم به سرعت و به طور تمام جذب دستگاه گوارش می شود.

میزان جیوه در موی سر و خون، دو نشانگر زیستی شایسته برای بررسی سطوح متفاوت مواجهه با جیوه در جمعیت عمومی می باشند.

علاوه بر این میزان جیوه موی آن ها نیز از طریق دستگاه مدرن آنالیز جیوه تشخیص گردید.

۳۱ ۳۱ میکروگرم بر داغ مو به دست آمد که در این میان متغیرهای سن، استفاده ماهی، شهر مکان سکونت، خانواده صیاد یا غیر صیاد بر روی میزان جذب هر روز جیوه تاثیرگذار بودند. برپایه دستاورد های فوق، با افزایش سن در این خانم ها میزان جذب هر روز جیوه افزایش می یابد.

این محققان معتقد هستند ازآنجاکه میزان استفاده ماهی یکی از متغیرهای ارزشمند تاثیرگذار بر میزان جذب هر روز جیوه در اشخاص موردمطالعه بوده و با دقت به خطرات احتمالی متاثر از آلودگی جیوه، خصوصاً در خانواده های صیاد که استفاده ماهی زیادتری دارند، پژوهش ها دقیق بررسی ریسک جیوه و پایش جیوه در ماهیان استفادهی این مناطق لازم به نظر می رسد.

گفتنی هست میزان جیوه در بعضی ماهیان صیدشده خلیج فارس به دلیل آلودگی های متفاوت طبیعی، کشاورزی و صنعتی بالاتر از مقادیر قابل اغماض ارگان بهداشت بین المللی هست.