گروه: شغل
تاریخ: ۹:۴۳ :: ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
خطرات پیش روی اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس

اقتصاد کشورهای عضو شورای مشارکت خلیج فارس منسوب به نفت هست و در سال هایی که نرخ این مرجع در بازار جهانی پایین هست، احتمال  افت نرخ رشد اقتصادی در این کشورها وجود دارد. ولی گزارشهای موخر سازمان ملل نمایش داد کشورهای عضو شورای مشارکت خلیج فارس به نرخ پایین نفت عادت کرده اند و […]

اقتصاد کشورهای عضو شورای مشارکت خلیج فارس منسوب به نفت هست و در سال هایی که نرخ این مرجع در بازار جهانی پایین هست، احتمال  افت نرخ رشد اقتصادی در این کشورها وجود دارد.

ولی گزارشهای موخر سازمان ملل نمایش داد کشورهای عضو شورای مشارکت خلیج فارس به نرخ پایین نفت عادت کرده اند و سرمایه گذاری های سالهای قبل در این کشورها که با هدف افزایش تنوع در اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت اتفاق افتاده هست در حال به ثمر نشستن هست.

 ۵

از طرف دیگر صندوق بین المللی پول هم در گزارش دیگری اعلام نمود علی رغم عدم افزایش نرخ نفت در سال آتی ، ولی قسمت غیر نفتی کشورهای عضو شورای مشارکت خلیج فارس رشد خواهد کردکه سبب آن رشد اقتصادی دنیا هست.

انتظار می رود نرخ رشد قسمت غیر نفتی در این کشورها بالغ بر ۲.۹

هم حالا متوسط نرخ بیکاری در کشورهای عضو شورای مشارکت خلیج فارس ۱۲ درصد هست و بسیاری از معضلات اجتماعی در این کشورها به سبب بیکاری هست.
چه خطرهایی اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس را تهدید می کند؟

چه خطرهایی اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس را تهدید می کند؟اما نرخ بالای بیکاری تنها خطری نیست که اقتصاد دنیا را تهدید می کند. لکن بی ثباتی سیاسی و  تنشهای ژیوپولتیکی هم آسیبهای بسیاری به افق رشد اقتصادی این کشورها وارد خواهد کرد.

فعالیت های تروریستی ، درگیری های بین دولتی و آشفتگی های سیاسی موجب می گردد تا درکنار کاهش تمایل سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت و انرژی ، ورود توریستها هم تنزل یابد و این قسمت از درامد  کشورهای عضو شورای مشارکت خلیج فارس هم از بین برود.

افت شمار ورود توریستها به کشورهای تونس و مصر و اردن هم در سال هایی که این کشورها با تنشهای داخلی مواجه بودند رویت گردید و اقتصاد انها لطمه بسیاری متحمل شد.

سازمان ملل در قسمت دیگری از گزارش از افزایش شمار پناهجوها در صورت ارتقای سطح نا امنی و بی ثباتی سیاسی اطلاع داد و درج کرد: افزایش هزینه های دولتها برای تهیه امنیت و کاهش ورود سرمایه های خارجی به  کشور اثرها اولیه نا امنی هست ولی در فاز بعد نا امنی موجب افزایش شمار پناهنده ها می گردد که نه تنها اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس لکن اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار می دهد.

افزایش شمار پناهنده ها به مفهومی خارج شدن شمار بسیاری از جمعیت جوان و جویای کار در کشورهای حاشیه خلیج فارس هست که یک لطمه اقتصادی و اجتماعی هست.