تاریخ: ۲۳:۱۲ :: ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
حیوان زبان بسته و آثار پسا نوروزی!

زباله های ریخته، شاخه های آویخته و زمینِ سوخته، توصیفی اجمالی از بلایی هست که طی کمتر از سه هفته بر سر طبیعت می آوریم. محیطی که قرار هست جایی برای زیستمان باشد، گاه هیچ شباهتی به نشیمن و مأمن و خانه ندارد، لکن تنها به انباری و آشغال دانی خانه هایمان یا حتی به […]

زباله های ریخته، شاخه های آویخته و زمینِ سوخته، توصیفی اجمالی از بلایی هست که طی کمتر از سه هفته بر سر طبیعت می آوریم. محیطی که قرار هست جایی برای زیستمان باشد، گاه هیچ شباهتی به نشیمن و مأمن و خانه ندارد، لکن تنها به انباری و آشغال دانی خانه هایمان یا حتی به بدتر از آن شبیه هست. این سوختگی ها و شکستگی ها و پسماندها، بازمانده های نوروزی ماست. حیوان زبان بسته و آثار پسا نوروزی! 

این مطلبو از دست ندید!  تصویری زیبا از طبیعت آمازون